Door personeel van het Regionale Milieu Team van de politie Haaglanden zijn op dinsdag 26 en woensdag 27 april 2005 controles uitgevoerd bij 33 glastuinbouwbedrijven in het Westland. En dat bleek maar al te zeer noodzakelijk ook.

 

De controle, in samenwerking met de Algemene Inspectie Dienst van het ministerie van LNV, vond plaats op de naleving van regelgeving met betrekking tot bestrijdingsmiddelen. Bij 33 bedrijven vonden inspecties plaats. Tegen 17 van hen is proces-verbaal opgemaakt ter zake van het in bezit hebben van niet toegestane en/of het niet op de juiste wijze opslaan van bestrijdingsmiddelen. Hiernaast werd 1 x proces-verbaal opgemaakt wegens het ontbreken van een z.g. spuitlicentie. Het aantal geconstateerde overtredingen lag boven het landelijk gemiddelde. 
 
 
bron:politie Haaglanden