De afgelopen tien jaar is de helft van het
openbaar onderwijs verzelfstandigd. Vooral in de periode
2003–2006 hebben veel openbare scholen een zelfstandig
bestuur gekregen. De stichting is bij deze scholen de meest
voorkomende rechtsvorm.Dat blijkt uit een onderzoek van het
CBS.

Sinds 1996 mogelijkheid om te
verzelfstandigen

Nederland heeft bijzonder en openbaar
onderwijs. Het bijzonder onderwijs, zoals scholen op christelijke
grondslag, wordt van oudsher zelfstandig bestuurd. Voor het
openbaar onderwijs zijn de gemeenten verantwoordelijk. Vanaf
november 1996 hebben gemeenten de mogelijkheid om openbare scholen
te verzelfstandigen.

Trend van verzelfstandigen houdt aan

De golf van verzelfstandigingen is
begonnen in het voortgezet onderwijs. De laatste jaren zijn in het
basisonderwijs en speciaal onderwijs veel scholen zelfstandig
geworden.

Deze trend houdt aan: in 2006 heeft het
verzelfstandigd openbaar onderwijs 2 miljard euro aan
rijksbijdragen direct ontvangen en niet meer via de gemeenten.

Meer autonomie

Er zijn verschillende redenen waarom een
gemeente tot verzelfstandiging besluit. Belangrijke redenen zijn
het vergroten van de autonomie van scholen en het scheiden van de
dubbele rol van gemeenten. De gemeente kan zich na de
verzelfstandiging volledig richten op het lokale onderwijsbeleid.
Daarnaast is het zelfstandig bestuur vaak de nieuwe bestuursvorm
bij het samenvoegen van meerdere kleine scholen. Ook kan een optie
bij een wijziging in de financiering een rol spelen.

Bij verzelfstandiging wijzigt de
rechtsvorm. In alle gevallen gaat de verantwoordelijkheid voor het
openbaar onderwijs over van het gemeentebestuur naar een
zelfstandige rechtsvorm, veelal een stichting.

Grote verschillen per provincie

Niet alle provincies hebben evenveel
openbaar onderwijs. In Limburg en Brabant, waar weinig openbaar
onderwijs voorkomt, hebben naar verhouding de meeste
verzelfstandigingen plaatsgevonden. In provincies met veel openbaar
onderwijs, zoals Drenthe, Flevoland en Groningen, is het aantal
verzelfstandigingen gering.

bron:CBS