De rechtbank heeft het verzoek van het
Openbaar Ministerie om de Stichting Hells Angels Northcoast
Harlingen en de Vereniging Rockers Northcoast Motor Club (die samen
de Harlinger chapter vormen) verboden te verklaren en te ontbinden
afgewezen.

Nederlandse Hells Angels chapters een
samenhangende organisatie?

Er is sprake van samenhang in uiterlijk
vertoon van de verschillende Hells Angels chapters. Ook is er
regelmatig overleg en worden afspraken over gezamenlijk beleid
gemaakt. Dat maakt echter nog niet dat alle Hells Angels chapters
in Nederland een samenhangende organisatie vormen en dat elke
individuele chapter mede verantwoordelijk is voor al het handelen
van een of meer leden van andere chapters. Of de Harlinger chapter
verboden verklaard moeten worden, moet daarom worden beoordeeld op
basis van de werkzaamheid van de Harlinger chapter.

Harlinger chapter een criminele
organisatie?

Het Openbaar Ministerie heeft onvoldoende
duidelijk weten te maken dat de chapter in Harlingen gefinancierd
wordt met crimineel geld, dat er gediscrimineerd wordt naar afkomst
of dat iemand ernstig is bedreigd door de stichtingsvoorzitter.

Uit het feit dat in het clubhuis in
Harlingen vuurwapens en soft drugs aanwezig waren blijkt wel dat de
Harlinger chapter betrokken is bij strafbare feiten. Maar het
Openbaar Ministerie heeft de stichting en de vereniging daarvoor
niet vervolgd en heeft niet aangegeven dat van plan te zijn.
Evenmin heeft de gemeente in deze strafbare feiten aanleiding
gezien om in het vervolg geen vergunning meer af te geven voor het
organiseren van feesten.

Er is daarom onvoldoende reden om aan te
nemen dat de werkzaamheid van de stichting en de vereniging zodanig
in strijd is met de openbare orde dat een verbodenverklaring op
zijn plaats is.

Dat de Hells Angels "in georganiseerd
verband en op grote schaal ernstige strafbare feiten plegen [die]
de grondvesten van ons rechtsstelsel raken en de maatschappij grote
schade berokkenen", zoals het Openbaar Ministerie ter zitting heeft
betoogd, kan niet op de Harlinger chapter worden betrokken.

Bron: Rechtbank Leeuwarden