Gedeputeerde Staten van Overijssel
stemmen in met een verzoek van gemeente Hengelo om meer woningen te
ontwikkelen op de uitbreidingslocatie Dalmeden (Hengelo-Noord). Er zijn
in de gemeente meer woningen nodig door gewijzigde omstandigheden op de
woningmarkt en aanpassing van het gemeentelijke woonbeleid. Er worden
ook sociale huurwoningen en koopwoningen voor starters gerealiseerd.

Al eerder heeft de provincie, in een reactie op de Nota Wonen
Hengelo 2004, de gemeente opgeroepen tot een grotere ambitie als het
gaat om de omvang van het gemeentelijke woningbouwprogramma tot 2010.

Dit is volgens de Overijsselse gedeputeerde Rietkerk mooie stap in
die richting. In de bestuursovereenkomst ruimte-voor-ruimte zijn
provincie en gemeente in 2001 overeengekomen om 70
ruimte-voor-ruimte-objecten te realiseren (kavels van 1.000 m2
of meer) als onderdeel van een plan met maximaal 400 woningen in
Hengelo-Noord. Dit aantal blijft ongewijzigd. Dat geldt ook voor de
ruimtelijke randvoorwaarden waaronder een zorgvuldige inrichting van de
stadsrandzone en een goede overgang naar de ecologische verbindingszone
langs de Deurningerbeek.

bron: provincie Overijssel