Dinsdag werden in een viertal woningen in
Heerhugowaard onderzoeken ingesteld naar de aanwezigheid van
hennepkwekerijen. In een woning aan Trasmolen werden een
kwekerijtje met in totaal 105 planten aangetroffen die klaar waren
om geoogst te worden. Daarnaast bleek dat men op illegale wijze
stroom had afgetapt. Tegen de bewoner/gebruiker, een 47-jarige man,
wordt proces-verbaal opgemaakt.

In een schuur achter een woning aan de
Middenweg werd een kwekerij aangetroffen met 372 planten. Ook hier
bleek dat er mogelijk sprake is van het illegaal aftappen van
stroom. Tegen de gebruiker van deze schuur, een 43-jarige man uit
Heerhugowaard wordt eveneens proces-verbaal opgemaakt.

bron:Politie Noord Holland Noord