De ministerraad heeft er op voorstel van
minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee
ingestemd om de heer Van Vollenhoven voor te dragen voor
herbenoeming als voorzitter van de Onderzoeksraad voor veiligheid.
De herbenoeming gaat in per 1 februari 2007 en geldt voor een
periode van vier jaar. De heer Van Vollenhoven is sinds de
oprichting van de Onderzoeksraad op 1 februari 2005 voorzitter.

De ministerraad heeft tevens ingestemd met
de voordracht voor herbenoeming van de heer Hulsenbek als
plaatsvervangend voorzitter. Ook deze herbenoeming gaat op 1
februari 2007 in en geldt eveneens voor een periode van vier
jaar.

bron:RVD