WAO’ers die door de
herbeoordelingsoperatie een lagere of geen WAO-uitkering meer
krijgen, kunnen voortaan maximaal twaalf maanden een aanvulling
krijgen op het inkomen. Deze periode was maximaal zes maanden. De
aanpassing geldt zowel voor mensen die nu al een tegemoetkoming
krijgen als voor nieuwe aanvragen.

Minister Donner van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid heeft daarvoor de Tijdelijke regeling
inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschikten (TRI)
aangepast. Met deze aanpassing maakt de minister een begin met de
uitwerking van de WAO-aanpassingen uit het coalitie-akkoord. De
minister wilde met de aanpassing van de TRI niet wachten totdat hij
alle WAO-maatregelen uit het coalitie-akkoord heeft uitgewerkt.
WAO’ers van wie de TRI binnenkort afloopt zouden dan geen
baat hebben van de aanpassingen in het coalitie-akkoord. De
aanpassing van de TRI gaat morgen in en biedt mensen meer tijd voor
re-integratie en goede ondersteuning.

WAO’ers kunnen na herbeoordeling hun
uitkering verliezen of een lagere uitkering krijgen als blijkt dat
zij meer passend werk kunnen doen. Door de TRI krijgen zij nog een
periode een aanvulling tot het niveau van hun oude WAO-uitkering.
Voorwaarde is wel dat deze (ex-)WAO’ers geen recht hebben op
een werkloosheidsuitkering, of dat die korter duurt dan twaalf
maanden. Een andere belangrijke voorwaarde is dat zij meewerken aan
het vinden van een baan.

De aanpassing van de TRI geldt ook voor
mensen met een WAZ-uitkering (zelfstandigen die arbeidsongeschikt
zijn) en jonggehandicapten met een Wajong-uitkering.

bron:SZW