In februari 2020 is de oorlogs- en verzetsroman ‘Waarom moet ik u tegen jou zeggen?’  verschenen van Karin Driegen. Deze psychologische roman is gebaseerd op het leven van haar grootouders gedurende de Tweede Wereldoorlog.

Tegen de achtergrond van een Gronings grensdorp volgen we het huwelijk van een Nederlandse verzetsstrijder en een Duitse immigrante. Douwe vecht voor de vrijheid, terwijl Minnie alles op alles zet om hun gezin te voeden. Door haar afkomst wordt ze geconfronteerd met anti-Duitse sentimenten van haar dorpsgenoten en voelt zij zich alleen staan. Als ze haar man verdenkt van een verhouding met een koerierster, raakt ze vertwijfeld en wordt ze verteerd door jaloezie.

“Ik heb de roman ‘Waarom moet ik u tegen jou zeggen?’ geschreven als eerbetoon aan mijn grootouders. Mijn oma kwam eind jaren twintig van de vorige eeuw als dienstmeisje naar Nederland. Ze trouwde met mijn opa, een Nederlandse verzetsstrijder, die vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog gefusilleerd werd door de nazi’s.

75 jaar na het het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog – juist in een tijd dat racisme en antisemitisme overal ter wereld weer opduiken – is het van groot belang dat we verhalen over het strijden voor de vrijheid en het lijden dat daarmee gepaard ging, doorgeven aan de volgende generaties.”

De roman ‘Waarom moet ik u tegen jou zeggen?’ verscheen in februari 2020 bij uitgeverij WKD (eigen beheer) en is te bestellen via website www.karindriegen.nl, via boekenbestellen.nl of bij elke (online) boekhandel in Nederland en Vlaanderen.

“In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties.”

Openingszin website WO2 75 jaar vrijheid van het Nationaal comité 4 en 5 mei.

Door het hele land worden herdenkingen, vieringen, lesprogramma’s en tentoonstellingen georganiseerd. Herdenken kan natuurlijk ook door het lezen van een oorlogsroman.

“In mijn boek zie je hoe mijn hoofdpersoon overeind blijft staan in een wereld vol met tegenslagen. Ik neem je mee langs de moeizame paden van een botsend huwelijk, via de onbegaanbare wegen van het verzet en de afgronden van verlies en verdriet naar de hoogvlakten van inzicht en empathie voor de lijdende mens. Er bestaan veel boeken over de Tweede wereldoorlog, maar naar mijn weten geen roman waarin een Duitse vrouw in bezet Nederland de hoofdrol speelt. Als nabestaande van oorlogslachtoffers wil ik, met mijn boek, de aandacht vestigen op de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog en het vieren van onze vrijheid.”

 De eerste recensies zijn warm:

“Het is méér dan een oorlogsverhaal, het is in de kern een verhaal over ‘mens zijn’ in een complexe situatie. Over verwachtingen, keuzes, de wens het goede te doen, de onmacht daarin en het opboksen tegen (eigen) grenzen. Over hoe het is een ‘buitenstaander’ te zijn, over de wens gezien te worden, een plek te hebben. Maar ook over de ángst gezien te worden. Een rijk verhaal dat tot nadenken stemt.”

Lili de Ridder, De Lettervrouw

“In het boek - Waarom moet ik u tegen jou zeggen? - gaat het niet alleen over onvervuld verlangen, onvermogen, schuldgevoel en persoonlijk lijden, maar is de soms flinterdunne scheidslijn tussen goed en kwaad voelbaar. Waar je wieg staat, de tijdsgeest en levensomstandigheden spelen een belangrijke rol in het maken van levenskeuzes die een diepe weerslag hebben. In het geval van Minnie een leven lang.”

Renée Dettmers, docent Nederlands

De roman Waarom moet ik u tegen jou zeggen? is te bestellen via website www.karindriegen.nl, via boekenbestellen.nl of bij elke (online) boekhandel in Nederland en Vlaanderen.

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular