Minister-president Balkenende zal woensdag 5 januari 2005 de slachtoffers
van de ramp in Zuidoost Azië herdenken, samen met andere leden van de
Rijksministerraad, de fungerend voorzitters van Eerste- en Tweede Kamer
en de vice-president van de Raad van State. Ook burgemeester Deetman en
vertegenwoordigers van alle ambassades in Den Haag zullen aanwezig zijn.  
Nederland heeft vorige week als toenmalig EU-voorzitter alle lidstaten
opgeroepen woensdag, tien dagen na de ramp, drie minuten stilte in acht
te nemen en de vlag halfstok te voeren ter herdenking van de slachtoffers
van de ramp en in solidariteit met de bevolking van de getroffen landen.

Er is door de bewoners van het Binnenhof gekozen voor een

gemeenschappelijke herdenking. Alle ambassadeurs zijn daarbij

uitgenodigd, omdat de ramp heel veel landen direct of indirect heeft

getroffen. Burgemeester Deetman vertegenwoordigt de stad Den Haag.

Op een nader te bepalen datum zal een nationale herdenkingsbijeenkomst

plaatsvinden in de Ridderzaal in Den Haag. Hier zullen slachtoffers en

nabestaanden en familieleden van hen die zijn overleden of vermist

centraal staan. Bij deze nationale herdenking zal ook Hare Majesteit de

Koningin aanwezig zijn.

Bron: Rijksvoorlichtingsdienst (RVD)