Het Instituut Defensie Leergangen organiseert op 10 mei de jaarlijkse herdenking van de Slag om Ypenburg. Deze maand is het 65 jaar geleden dat op en rond het vliegveld Ypenburg (nu een woonwijk) een hevige strijd plaatsvond.

De herdenking begint om 14.00 uur bij het monument op het ILSY Plantsoen in Ypenburg. Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht luitenant-generaal Ad van Baal, tevens Inspecteur der Veteranen, zal een toespraak houden, evenals wethouder Smits van de gemeente Den Haag. Ook de directeur van De Vlieger' voert het woord. Deze Protestants Christelijke Basisschool heeft het monument in het verleden geadopteerd.

Bij de plechtigheid zullen oud-strijders aanwezig zijn. Hoogwaardigheidsbekleders van verschillende instanties leggen kransen bij het monument. Een aantal leerlingen van basisschool 'De Vlieger' draagt eigen werk voor en begeleidt het leggen van de kransen.

Na afloop van het officiële deel van de ceremonie, om ongeveer 14.45 uur, vliegen twee Harvards namens de Stichting Historische Vlucht Koninklijke Luchtmacht als eregroet in formatie over.

bron:Ministerie van Defentie