Defensie gaat de militaire geestelijke gezondheidszorg (GGZ) herinrichten. Dit naar aanleiding van het advies 'Bijzondere missie: Geestelijke Gezondheidszorg voor militairen en veteranen' dat prof. dr. B.P.R. Gersons, hoogleraar psychiatrie bij het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, op woensdag (1 juni) aan staatssecretaris Van der Knaap heeft overhandigd.

 

Het rapport Veteranenzorg (juli 2004) van voormalig Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht luitenant-generaal b.d. C.J.M. de Veer stelde al vast dat de zorg voor veteranen bij beter moest worden gestructureerd. Tevens concludeerde De Veer dat er behoefte bestond aan een duidelijke zorgvisie. Naar aanleiding daarvan vroeg Van der Knaap aan professor Gersons een advies uit te brengen.

Samen met deskundigen op het gebied van GGZ van zowel binnen als buiten Defensie formuleerde Gersons de nodige aanbevelingen. Hij constateert dat militairen een risicovol beroep uitoefenen en als gevolg van missies in het buitenland vatbaar zijn voor psychische stoornissen. In totaal krijgt een op de vijf "lichamelijk onverklaarbare klachten". Een op de twintig uitgezonden militairen wordt geplaagd door een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Gersons stelt vast dat alle krijgsmachtdelen bij Defensie er hun eigen zorgbureau en methoden op na houden. Zo hebben landmacht en marechaussee meer psychologen en psychotherapeuten en minder psychiaters in dienst dan marine en luchtmacht. Ook verschilt de zorg tijdens en na de uitzending.

Van der Knaap gaat dat op advies van Gersons standaardiseren. Er komt een centrale organisatie voor de militaire gezondheidszorg. Deze zal voor alle militairen standaardbeleid voeren: op kazernes voor de uitzending, tijdens de missie, en na afloop.

De staatssecretaris heeft dit uitvoerig uiteengezet in de nota 'Veteranenzorg' die ook op 1 juni naar de Tweede Kamer is verzonden.

bron:MINDEF