De Hartstichting start in collecteweek publiekscampagne "Herken een beroerte be FAST" Het niet herkennen van een beroerte en het te laat inroepen van medische hulp zorgt voor vertraging in de behandeling van een beroerte. Uit onderzoek van TNS-NIPO,  in opdracht van de Nederlandse Hartstichting, blijkt dat Nederlanders (30+) onvoldoende op de hoogte zijn van de verschijnselen die in de beginfase van een beroerte optreden. Om vertraging in de behandeling van een beroerte te verminderen start de Hartstichting komende week - de collecteweek - de publiekscampagne "Herken een beroerte be FAST". Hiermee wil de Hartstichting de Nederlandse bevolking duidelijk maken dat het herkennen van een beroerte en het daarbij direct handelen van levensbelang is. De Face-Arm-Speech-Time-test helpt de verschillende symptomen van een beroerte te herkennen. Bij een beroerte moet zo snel mogelijk de huisarts of 112 te bellen. Indien iemand binnen 3 uur geholpen wordt door ´trombolyse', is de kans op herstel groter.

De belangrijkste symptomen van een beroerte zijn eenzijdige verlammingsverschijnselen in het gezicht, de arm en/of spraakstoornissen. Het herkennen van een beroerte moet snel gebeuren. Nu weten Nederlanders onvoldoende welke symptomen op een beroerte duiden; slechts de helft noemt spontaan verlammingsverschijnselen, 38% noemt gezichtsproblemen en 35% spraakproblemen.

Met de FAST-test, de Face-Arm-Speech-Time-test, gaat het herkennen gemakkelijk. Met deze test controleert men of er een verlamming is van het gezicht (Face: staat de mond nog recht?), de arm (Arm: kan de patiënt beide armen gestrekt houden?) en of het spreken verward is (Speech: spreekt de patiënt nog duidelijk en samenhangend?). Als de persoon à©à©n of meer opdrachten niet kan uitvoeren, heeft hij/zij waarschijnlijk een beroerte. Vervolgens is het belangrijk om vast te stellen wanneer de verschijnselen zijn begonnen (Time: aanvangstijd van de klachten). Als uit de test blijkt dat er waarschijnlijk sprake is van een beroerte moet onmiddellijk de huisarts of 112 gebeld worden.

Van 24 t/m 30 april 2005 vindt de jaarlijkse collecteweek plaats. Tijdens deze Hartweek vraagt de Hartstichting financiële steun voor het bestrijden van hart- en vaatziekten, doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. Dit jaar zullen collectanten huis-aan-huis een herkenkaartje uitdelen, als aftrap van de publiekscampagne. Hierop staat de FAST-test afgebeeld evenals een spel. Met een uniek nummer kan de ontvanger maandelijks via www.hartstichting.nl of de Informatielijn (0900 3000 300) aan het spel deelnemen.

Met trombolyse wordt het bloedstolsel in de hersenen opgelost. Als iedereen die ervoor in aanmerking komt snel de juiste behandeling krijgt, kan het aantal patiënten dat zelfstandig kan leven na een beroerte stijgen met 800 per jaar. Trombolyse wordt in Nederland uitgevoerd bij naar schatting 3% van alle mensen met een beroerte. Dit zou in het meest gunstige geval kunnen stijgen naar 25%.

bron:Hartstichting

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular