Wil op termijn 25 procent van het mkb
innoveren, dan is een intensivering vereist van op termijn 250
miljoen euro. Dat zei Loek Hermans, voorzitter Stichting Innovatie
Alliantie (SIA) en MKB-Nederland, vandaag bij de Hogeschool voor de
Kunsten in Utrecht.

SIA vat de intensivering van de op termijn
250 miljoen euro samen onder de noemer ‘MKB
Innovatief’. Met dit programma presenteert SIA maatregelen
aan zowel het kabinet als aan het Innovatie Platform om innovatie
aan te jagen.

De SIA-partners willen duurzame
samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen in de regio
bevorderen. Maar ook nieuwe bedrijvigheid creëren, door
overheidsopdrachten te stimuleren. Dit is ook onderdeel van het
coalitieakkoord. Die benadering blijkt in de Verenigde Staten zeer
succesvol.

Het midden- en kleinbedrijf en publieke
instellingen hebben voorts een veelbelovende start gemaakt met de
RAAK-programma’s, zo oordeelde Hermans. RAAK (Regionale
Aandacht en Actie voor Kenniscirculatie) is een
stimuleringsregeling van de overheid voor samenwerking tussen
hogescholen en het mkb c.q. publieke instellingen. In 2005 en 2006
zijn in totaal 81 regionale innovatieprogramma’s opgestart in
uiteenlopende sectoren. In totaal is hiermee ruim 30 miljoen euro
gemoeid, waarvan RAAK bijna tweederde bijdraagt.

bron:MKB