Behandeling Hernia:

De therapie bij hernia is door de jaren heen nogal eens gewijzigd. Het houden van bedrust wordt op dit moment niet aangeraden. Soms kan de patiënt echt niet anders maar de genezing wordt er eerder door vertraagd dan bespoedigd; dit is in vergelijkend wetenschappelijk onderzoek aangetoond. Algemeen wordt aanbevolen pijnstillers te nemen en daarnaast zoveel mogelijk actief te blijven maar geen activiteiten langdurig te doen.

Dat houdt in geregeld afwisselen van de lichaamshouding tussen liggen, staan, zitten, en lopen. Niet zwaar tillen en voorzichtig bukken. De normale werkzaamheden proberen geleidelijk te hervatten in de loop van een of enkele weken. Hierbij liever uitgaan van een vast, tijdsgebonden schema dan te wachten tot men pijnvrij wordt of stoppen met bewegen als men pijn krijgt: dit is niet verstandig; er ontstaat snel een vicieuze cirkel met spierpijn, gespannen spieren en bewegingsangst. Reguliere fysiotherapie heeft in de acute fase van een hernia vaak geen nut. Met name een goede conditie van de spieren die de wervelkolom moeten stabiliseren zoals bijvoorbeeld de dieper gelegen buikspieren werken dan pijn verlichtend en preventief.
Hernia oefeningen is waar DorSano u mee vooruit kan helpen.
Doordat de hernia oefeningen die u tijdens het DorSano programma uitvoert gepaard gaan met hele kleine en gecontroleerde bewegingen, is het voor vrijwel iedereen mogelijk om ondanks de hernia toch oefeningen uit te voeren. Ook in het acute stadium! Alle beweging die u maakt, hoe klein ze ook zijn, worden via het DorSano visueel feedback systeem in beeld gebracht zodat u te allen tijde kunt zien of u de oefening goed uitvoert. De hernia oefeningen zijn dan ook alleen actieve oefeningen. De therapeut zal geen passieve technieken uitvoeren maar is er om u ondanks de (vaak hevige) pijn toch verantwoord te laten bewegen.

In sommige gevallen van een hernia blijkt er toch een operatie nodig te zijn. Dit betekent niet dat u geen hernia oefeningen hoeft te doen. Voorbereidend op de operatie is het van belang dat de rompspieren die verzwakt zijn alvast getraind worden zodat er na de operatie al een ´voorsprong‘˜ op het herstel is genomen. Uiteraard is het van belang dat er na de operatie ook zo snel mogelijk weer oefeningen gedaan worden om het herstel zo spoedig en volledig mogelijk te laten plaatsvinden en er uiteraard voor te zorgen dat deze klachten niet terugkeren. De Dorsano methode is een zeer veelzijdige en veilige manier om u hierbij helpen.