De heropening van de driejarige staatslening heeft dinsdag 10 mei 2,0 miljard euro opgebracht. De lening heeft een coupon van 2,5% en loopt tot 15 januari 2008. De gemiddelde koers van de uitgifte was 100,28 met een bijbehorend gemiddeld rendement van 2,388%. De storting vindt plaats op vrijdag 13 mei 2005. Het uitstaande bedrag bedraagt 6,895 miljard euro. Minister Zalm vindt echter dat er nog lang niet genoeg geleend is.

Het doel is om het totaal uitstaande bedrag te verhogen tot minimaal 10 miljard euro. Om dit doel te bereiken zal de lening gedurende het jaar meerdere malen worden heropend. Voor zover nog geen 10 miljard euro uitstaat, wordt de liquiditeit gegarandeerd door een repo-faciliteit die ter beschikking staat van de Primary Dealers. 
 
De lening is geplaatst bij Primary Dealers via de schermen van MTS Amsterdam. Na afloop van de emissie hebben de Primary Dealers in beginsel de mogelijkheid om gedurende drie werkdagen maximaal 15% extra af te nemen. Deze faciliteit staat in de kapitaalmarkt bekend als 'non-comp'(non-competitieve bieding). Naar de mate waarin de Primary Dealers hiervan gebruik maken, neemt het uitstaande bedrag van de lening toe. Voor de actuele maandultimo stand per lening wordt daarom verwezen naar de website van het Agentschap www.dsta.nl
 
bron:MinFin