Op de Scheveningse visafslag bleek haring heel goed te zijn voor de hersenen: nooit eerder werd het eerste haringvaatje geveild voor 60.000 euro. Exact het bedrag dat de Hersenstichting nodig heeft voor de financiering van een project ten behoeve van mensen met hersenletsel.

Het Nederlands Visbureau promoot het eten van vis en veilt ieder jaar het eerste vaatje haring voor een goed doel. Dit jaar was de Hersenstichting Nederland de gelukkige. Immers, wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond: vette vis is goed voor de hersenen en voor het geheugen.
Voor mensen met hersenletsel, bijvoorbeeld door een ongeluk of een hersentumor, is niets meer vanzelfsprekend. Bij de zorg zijn veel verschillende hulpverleners betrokken, zoals een neuroloog, fysiotherapeut, ergotherapeut en verpleegkundige. Een goede afstemming van die zorg is voor de hersenletselpatiënt erg belangrijk om er weer bovenop te komen. Daarom wil de Hersenstichting een project financieren op dit terrein: de organisatie van de zorg rond mensen met hersenletsel in het ziekenhuis, bij ontslag uit het ziekenhuis en de overgang naar de thuissituatie. Doel van het project is de ontwikkeling van zorgprotocollen, die later in heel Nederland gebruikt kunnen worden. Dat voorkà³mt dat mensen bijvoorbeeld onnodig lang in een ziekenhuis blijven liggen, of zorgt er juist voor dat patiënten de passende aanvullende zorg krijgen wanneer ze uit het revalidatiecentrum weer naar huis gaan.

Dit project kost 60.000 euro. De Hersenstichting is heel blij dat met de opbrengst van het haringvaatje dit project kan worden bekostigd!

bron:Hersenstichting