In het eerste kwartaal van 2005 zijn in de provincie Noord-Brabant meer bouwvergunningen afgeleverd dan in dezelfde periode in 2004. Ook het aantal gereedgekomen woningen ligt iets boven het niveau van vorig jaar. Ondanks deze positieve signalen blijven extra inspanningen nodig om de achterstand in te lopen. Een eerste blik op de nieuwe provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose, die na de zomer uitkomt, laat zien dat er de komende tien jaar jaarlijks nog zo'n 10.000 woningen nodig zijn om in de groei te kunnen voorzien.

In het eerste kwartaal van 2005 zijn 3.113 bouwvergunningen afgegeven en 1.357 woningen opgeleverd. Dat is een fractie beter dan in dezelfde periode vorig jaar. In 2004 werden in Brabant 9.090 woningen gebouwd, beduidend meer dan in het 'rampjaar' 2003, toen slechts 5.640 huizen aan de woningvoorraad werden toegevoegd.
Met de bouwproductie gaat het inmiddels wat beter. "Toch zijn we er nog lang niet", zegt gedeputeerde Paul Rà¼pp van ruimtelijke ontwikkeling. Er zijn volgens hem extra inspanningen nodig om de achterstand in te lopen en de woningtekorten tot acceptabele niveau's terug te dringen.
Volgens analyses van de provincie zal de toename van het aantal woningen over het hele jaar 2005 genomen lager liggen dan in 2004. In 2006 daarentegen neemt de woningvoorraad naar verwachting weer toe met circa 9.200 huizen. Dit wordt afgeleid uit het stijgende aantal bouwvergunningen. Gemiddeld duurt het anderhalf jaar voordat na afgifte van de bouwvergunning een woning wordt opgeleverd. Met name in de landelijke regio's wordt meer gebouwd.
 
bron:Provincie Noord-Brabant

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular