De behandeling van het kort geding van de Hervormde Gemeente (PKN) in Gameren tegen de Hersteld Hervormde Gemeente in die plaats is dinsdagmorgen gestaakt. De advocaat van de hersteld hervormden vroeg om wraking (vervanging) van de Arnhemse rechter mr. Den Tonkelaar, die in eerdere rechtszaken de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) in het gelijk heeft gesteld. In het kort geding eist de PKN kerkelijke gebouwen en goederen terug die in gebruik zijn bij de Hersteld Hervormde Gemeente.

Het verzoek tot wraking van de rechter wekte wrevel bij de advocaat van de PKN-gemeente. Hij verweet de hersteld hervormden dat zij het verzoek pas tijdens het kort geding heeft gedaan, terwijl al lang bekend was wie de voorzieningenrechter was. Ook het verwijt van de 'herstelden' dat de PKN invloed heeft op de aanwijzing van de rechter, schoot hem in het verkeerde keelgat.
Volgens een voorlichter van de Rechtbank Arnhem moeten andere rechters nu bepalen of mr. Den Tonkelaar nog kan oordelen in het kort geding. Op welke termijn deze zogenoemde 'wrakingskamer' bijeen zal komen, is onbekend. Wellicht valt er donderdag opnieuw een wrakingsverzoek van de hersteld hervormden te verwachten. Op die dag oordeelt de Utrechtse rechter mr. Schepen in een kort geding van de PKN tegen de Hersteld Hervormde Gemeente in Montfoort. Deze rechter trad al eerder op in een soortgelijk geding tegen de hersteld hervormden in Groenekan.
Bron: IKON