Als het aan minister Veerman ligt, kan de walvis het best worden
beschermd door erop te gaan jagen. Dat zegt Whalewatch, een
internationale coalitie van ruim 140 dierenbeschermingsorganisaties uit
meer dan 55 landen onder leiding van de World Society for the
Protection of Animals (WSPA). Vandaag begint in de Deense hoofdstad
Kopenhagen een tussentijdse vergadering van de Internationale
Walvisvaart Commissie (IWC). Belangrijkste agendapunt: een voorstel dat
hervatting van de commerciële walvisjacht mogelijk maakt. 

 
In dit voorstel, het zogeheten Revised Management Scheme (RMS), krijgen
sommige landen toestemming een bepaald aantal walvissen te vangen. De
Nederlandse regering is een groot voorstander van het RMS. Ze beweert
dat er door invoering van het RMS minder walvissen zullen worden gedood
dan nu. Het tegendeel is waar. Na invoering van het RMS zal het huidige
vangstverbod vrijwel zeker worden opgeheven, wat de weg vrijmaakt voor
een wereldwijde hervatting van de jacht en de internationale handel in
walvisproducten. Ook blijft het mogelijk een voorbehoud te maken op de
gemaakte afspraken.  
 
De 25 landen die de komende drie dagen in Kopenhagen vergaderen,
streven ernaar het RMS zodanig vorm te geven dat er in juni over
gestemd kan worden op de jaarlijkse IWC-vergadering, die dit jaar wordt
gehouden in Ulsan, Korea. Daar is nog slechts een handjevol stemmen
nodig om de voorstanders van de walvisjacht een meerderheid te geven.
Nederland kan zo het lot van de walvissen in handen hebben.  
 
Manja Remmerswaal van WSPA Nederland, namens Whalewatch: 'In het beste
geval is minister Veerman zelf verkeerd voorgelicht, maar in het
slechtste geval zoekt hij bewust een manier die het mogelijk maakt
zoveel mogelijk walvissen te doden. De minister zegt het welzijn van de
walvis zeer ter harte te nemen, maar hij handelt er volstrekt niet
naar. Mede dankzij hem dreigt de IWC een systeem aan te nemen dat het
doden van walvissen goedkeurt. Het RMS dat er nu ligt, zal ertoe leiden
dat er meer walvissen zullen worden gedood in plaats van minder. Het
RMS doet bovendien niets om het welzijn van de walvis te beschermen;
over de wreedheid van de jacht wordt amper gesproken. Zijn dat nu de
normen en waarden van dit kabinet? Wij vragen de minister dan ook
dringend geen goedkeuring te verlenen aan de voorliggende plannen.'
 
 
Whalewatch is tegen de walvisjacht vanwege de wreedheid die er
onlosmakelijk mee is verbonden. De gemiddelde doodsstrijd van een
aangeschoten walvis is twee minuten, en sommige walvissen doen er meer
dan een uur over om te sterven. Een aantal walvissen leeft nog als ze
aan boord in stukken wordt gesneden. Dit jaar zullen de walvisvarende
landen ongeveer 1500 walvissen doden. Sinds het verbod op de
commerciële walvisjacht in 1986 van kracht werd, zijn er al meer dan
25.000 walvissen gedood.  

Bron: WSPA