(EMEA Persberichten) De laatste jaren is ´pricing‘˜, zonder enige twijfel, à©à©n van de meest besproken middelen geworden om winsten te doe groeien. Vele bedrijven hebben ervan gehoord, maar slechts een beperkt aantal gingen daadwerkelijk ook pricing functies en pricing departementen gaan opzetten binnenin hun organisatie. Onderzoek toont dan ook aan dat slechts een beperkt aantal organisaties er ook in geslaagd zijn om Pricing Excellence te bereiken. In vele gevallen mag zelfs gezegd worden dat internationale bedrijven het moeilijk hebben om hun aanpak inzake klanten & condities te harmoniseren over West- & Centraal Europa.

Deze training zal u tonen hoe u nu net die basis moet leggen om een winstgevende groei op lange termijn te realiseren. Deze basis is het implementeren van een pragmatisch, op feiten gebaseerd commercieel beleid. We gaan de verschillen en gelijknissen in verscheidene markten behandelen om zo stap voor stap te komen tot het implementeren van een ´pay for performance price waterfall‘˜. U zal inzicht verwerven in de verschillende elementen die deel uitmaken van een coherent commercieel beleid. Ook zal u begrijpen welke zaken het zijn die helpen om de brand positioning and winsten van uw bedrijf doen groeien.

Dit is een zeer interactieve training, wat ook van toepassing is voor de contacten tussen de deelnemers. Op deze manier kunnen inzichten uitgewisseld worden tussen u en uw peers! Deze training wordt gegeven door specialist Ake Jan van der Vinne.

Op 9 September 2010 wordt deze training voor de eerste maal gegeven in Landgoed De Horst, te Driebergen. Indien u meer informatie wenst kan u altijd contact opnemen via
0032 51 320 372
[email protected]