Het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM maakt bekend dat de diagnose van de eerste patiënte in Nederland met de ziekte variant Creutzfeldt-Jakob (vCJD) nu formeel bevestigd is. De bevestiging komt van het de afdeling neuropathologie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, onderdeel van het Nederlands Surveillance Centrum voor Prionziekten. Daar wordt onderzoek gedaan op hersenweefsel bij overleden patiënten van alle soorten CJD.

De ziekte vCJD werd bij deze patiënte al sterk vermoed door de behandelend neuroloog van het Mesos Medisch Centrum te Utrecht, bijgestaan door deskundigen van het CJD surveillance centrum van het Erasmus MC Rotterdam. De patiënte overleed vorige week. Het betreft het eerste geval van deze variant in Nederland bij de mens. Bij koeien is deze bekend als BSE (.gekke koeien-ziekte.).  
Tot nu toe hadden alle eerdere Creutzfeldt-Jakob-patiënten die in het Utrechts Centrum onderzocht zijn de gebruikelijke .sporadische vorm. die bij oudere patiënten wordt gezien of een van de .erfelijke prionziekten.. Deze vormen worden jaarlijks bij ongeveer 15 mensen in Nederland vastgesteld. De variant Creutzfeldt-Jakob is nu voor het eerst bevestigd. Tot op heden zijn er ongeveer 160 personen bekend die aan vCJD zijn overleden, waarvan 149 in Engeland en de rest in Frankrijk, Ierland, Italië, Canada, VS en Japan. Het onderzoek naar vCJD in Nederland gebeurt in intensieve samenwerking met het surveillance centrum voor prionziekten in Edinburgh, Groot-Brittannië. 
 
bron:RIVM