(Persbericht) LEEUWARDEN, 1 september 2010 Met ingang van vandaag beschikt Het Nederlands Tekstbureau over een franchisevestiging in Leeuwarden. Ook gemeenten, bedrijven en onderwijsorganisaties in Friesland en omringende provincies kunnen hierdoor bij Het Nederlands Tekstbureau terecht. De vestiging is in handen van Ydwine van der Veen, een geboren en getogen Friezin. à¢â‚¬Å“Ik schrijf, herschrijf en corrigeer teksten in zowel de Nederlandse als Friese taal.à¢â‚¬

Vestiging Leeuwarden
Ydwine van der Veen studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarbij volgde ze het doctoraal bijvak Frysk. In de loop der jaren doceerde zij op middelbare scholen, managementopleidingen en de hogeschool. Op de agenda stonden vakken als Nederlands, taalbeheersing en schriftelijke communicatie. Naast het docentschap schreef zij veelvuldig fictieve en non-fictieve teksten in zowel het Nederlands als Fries. In 2009 was een van haar teksten genomineerd voor de ´JM prijs‘˜. In datzelfde jaar besloot zij zich bij Het Nederlands Tekstbureau aan te sluiten.

Franchiseformule
De vestiging in Leeuwarden is de zevende franchisevestiging van Het Nederlands Tekstbureau. Eerder openden al vestigingen in Den Haag, Veenendaal, Eindhoven, Nijmegen, Amsterdam en Rijswijk. Voordat een ondernemende tekstschrijver een franchisevestiging mag openen, moet aan tal van voorwaarden zijn voldaan. Zo moeten de tekstschrijvers over de beste taal- en tekstkwaliteiten beschikken, maar ook over de juiste opleiding, een typediploma en uitstekende referenties. Daarnaast maken kwalificatietoetsen onderdeel uit van de strenge selectieprocedure.

Het Nederlands Tekstbureau
Het Nederlands Tekstbureau bestaat sinds 2001. De kernactiviteiten zijn het schrijven, redigeren en corrigeren van teksten in de Nederlandse taal, waaronder advertenties, brochures, folders, jaarverslagen, mailings, nieuwsbrieven, persberichten en bijvoorbeeld relatiemagazines. In 2006 startte de franchiseformule. Directeur Katja Henderickx-Graven: à¢â‚¬Å“Belangrijkste reden hiervoor was de ambitie om kwalitatief onderscheidend te zijn in de tekstschrijverbranche. Ook het snelgroeiend aantal opdrachtgevers, de landelijke spreiding hiervan en de wens om continuïteit te kunnen bieden, speelden een belangrijke rol.à¢â‚¬

Het Nederlands Tekstbureau vestiging Leeuwarden: Blokhuispoort 40 (voormalig Huis van Bewaring).

EINDE PERSBERICHT

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie en/of een interview kunt u contact opnemen met:
- Katja Henderickx-Graven: 070-3226565, 06-41471379 of [email protected]
- Ydwine van der Veen: 058-2669241, 06-53327258 of [email protected]