PERSBERICHT
Amsterdam, 15 februari

Het Nederlands Uitburo werkt met MailingLijst

Het Nederlands Uitburo heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met MailingLijst. Per Uitburo kunnen nu periodieke UITmail‘˜s worden verstuurd. Geïnteresseerden worden zo op de hoogte gehouden van de culturele agenda. MailingLijst heeft voor het Nederlands Uitburo een contentmerger en Multi-accounts ontwikkelt.

Ieder Uitburo zijn eigen nieuwsbrief
Nederlands telt 15 Uitburo‘˜s, deze gaan allemaal geleidelijk over op MailingLijst. Elk Uitburo kan op die manier haar eigen periodieke nieuwsbrief versturen. De Uitmail wordt op maat verstuurd. De ontvanger van de UITmail krijgt dus alleen informatie over de genres waarin hij of zij is geïnteresseerd.

Uitbreidingen MailingLijst
Voor het Uitburo heeft MailingLijst 2 uitbreidingen ontwikkelt:
1. De contentmerger: De contentmerger maakt het mogelijk om een mailing te maken op basis van iemands profiel. Iemand ontvangt op die manier alleen de content passend bij zijn interessegebied (genres en regio).
2. Multi-accounts: Met de Multi-accounts hebben alle Uitburo‘˜s een eigen account. Er is 1 hoofdaccount: Nederlands Uitburo met daarbinnen 15 verschillende subaccounts.

à¢â‚¬Å“De nieuwe Contentmerger van MaillingLijst stelt het NUB in staat om een match te maken tussen de -in hun database aanwezige - activiteiten en het interesseprofiel van de cultuurliefhebberà¢â‚¬. Aldus Margreet Jansma, Hoofd Marketing & Sales bij EM-Cultuur. à¢â‚¬Å“Een samengesteld aanbod afstemmen op de wensen van de bezoekers is ook uitermate interessant voor filmhuizen en theaters. Deze organisaties moeten in de hoeveelheid van activiteiten zich onderscheiden door optimale persoonlijke online communicatie.à¢â‚¬

Wilt u meer informatie? Bezoek de website www.mailinglijst.com of stuur een e-mail naar [email protected]

MailingLijst is een applicatie van EM-Cultuur waarmee professioneel en online periodieke nieuwsbrieven kunnen worden verstuurd. EM-Cultuur is een servicegerichte organisatie die producten en diensten aanbiedt om e-marketing in de culturele sector te optimaliseren. De drie belangrijkste diensten van EM-Cultuur zijn; AdreZ, AdresData en MailingLijst. Deze diensten zijn ook te koppelen:

Synchroniseer AdresData bestanden in AdreZ, beheer en verrijk ze met uw eigen informatie en gebruik ze om online nieuwsbrieven naar te sturen met MailingLijst.

Redactie:
Voor meer informatie over MailingLijst of de samenwerking met het NUB kunt u contact opnemen met EM-Cultuur.

EM-Cultuur
E: [email protected]
T: 020-4626000