De rijksrecherche heeft het onderzoek naar
mogelijke poging tot omkoping van raadsleden in de gemeente Tiel
afgerond. Het Openbaar Ministerie heeft op grond van het
Rijksrechercheonderzoek besloten de zaak te seponeren wegens gebrek
aan wettig en overtuigend bewijs. Dit omdat niet is gebleken dat er
sprake is geweest van het doen van beloften en/of het aanbieden van
giften met het oogmerk betreffende raadsleden in hun stemgedrag te
beïnvloeden (art 177 en 177a WvSr).

Het onderzoek heeft uitgewezen dat er door
diverse inwoners van de gemeente Tiel gesprekken zijn gevoerd met
raadsleden, met als onderwerp hun stemgedrag inzake Bellevue. Nu
niet bewezen kan worden dat dit gepaard ging met het doen van
beloften en/of het aanbieden van giften levert dit geen strafbare
feiten op.

bron:OM