Rotterdam, november 2009 Het OpleidingsFonds Tankstations (OFT) viert haar 10-jarig jubileum op 7 december a.s. Het OFT, dat sinds 1999 bestaat, is door de Belangenvereniging Tankstations (BETA) en de vakbond LBV opgericht. Het OFT is een kennis- en informatiecentrum waar actuele informatie over allerlei branchespecifieke onderwerpen verkregen kan worden.

Ruim 1.000 getrainden per jaar
Het OFT heeft als doelstelling de professionaliteit van ondernemers en medewerkers in de tankstationbranche te verhogen. De afgelopen 10 jaar hebben ruim 10.000 ondernemers en medewerkers uit de tankstationbranche een opleiding van het OFT gevolgd. Dit zijn o.a. opleidingen op het gebied van verkopen, productkennis en veiligheid.

Accent op maatwerk
Paola Franquinet, manager bij het OFT over het succes: à¢â‚¬De trainingen, workshops en masterclasses sluiten goed aan op de wensen en behoeften van tankstation ondernemers. De sessies zijn kort, praktisch en bovenal direct toepasbaar in de praktijk. à¢â‚¬
Naast het reguliere aanbod is de laatste jaren het accent op maatwerk komen te liggen. Ondernemers kunnen in een maatwerktraject de doelstellingen en wensen van de onderneming aangeven. Het OFT bespreekt deze met de ondernemer en stemt vervolgens de inhoud van het trainingstraject op deze wensen af. Franquinet: à¢â‚¬Å“Steeds vaker gaf een onderneming aan de training te willen voorzien van bedrijfsspecifieke richtlijnen. Waarom zouden we niet een volledig trainingstraject afgestemd op de onderneming aanbieden? Zo is het maatwerktraject, waar inmiddels veel organisaties gebruik van maken, ontstaan.à¢â‚¬

Toekomst
Het OFT blijft haar ruime aanbod aan branchegerichte trainingen continu actualiseren. Met collega organisatie BOVAG heeft de BETA afspraken gemaakt om per 2010 zoveel mogelijk samen te werken, ook op het gebied van opleidingen, onder andere door middel van E-learning. Franquinet: à¢â‚¬Å“Tien jaar geleden was E-learning nog een zeldzaamheid, anno 2009 valt het niet meer weg te denken. Het is een efficiënte manier om medewerkers kennis bij te brengen."