(Persbericht) TestGroup Consulting heeft zich naast de ´algemene´ assessments nu ook toegelegd op sales assessments, zie ook http://www.testgroup.eu/AssessmentDevelopment/3/Sales_Assessment.html . Dit assessment is vooral gericht op de ontwikkeling van sales personeel en bestaat uit een combinatie van online assessments, een competentiegericht interview met een psycholoog en een simulatieonderdeel (bijvoorbeeld rollenspel of business case). De e assessments bestaan uit de Bridge Personality (een persoonlijkheidstest gebaseerd op de Big Five en Jung Types) en de Bridge Ability Suite (een capaciteitentest voor het meten van intelligentie op de gebieden verbaal, numeriek en abstract). Ook een sales rapport waarin omschreven wordt hoe de kandidaat scoort op veschillende fasen en wat voor soort salestype hij is, behoort tot de resultaten .
Voor meer informatie kunt u mailen naar [email protected] .

Over TestGroup Consulting
TestGroup Consulting is een uitgever van online assessment instrumenten en psychologische testen. De organisatie heeft zich gespecialiseerd in het toepassen van de laatste online technieken en wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van online assesments. TestGroup Consulting is een organisatie met een vernieuwende blik op de toepassing van psychometrie en assessmenttechnieken binnen HRM. Het biedt professionele ondersteuning bij het ontwikkelen en selecteren van mensen in organisaties. De hoogwaardige Bridge assessment instrumenten zijn het fundament van de diensten van TestGroup Consulting. Algemene informatie over TestGroup vindt u hier: www.testgroup.eu