In vergelijking met andere delen van de provincie is het aantal startende ondernemers in de Kop van Noord-Holland relatief gering. Dat is ongunstig omdat startende ondernemingen van belang zijn voor het creëren van werkgelegenheid waardoor de economie flexibel blijft.

Nieuw ondernemerschap heeft namelijk veel dynamiek en potentie! Kop & munt richt zich dan ook met steun van de ING en HLB Schippers Accountants Fiscalisten en Juristen op de bevordering van Innovatie en Ondernemerschap. Met als doel nieuw ondernemerschap te versterken, is het Startersfonds opgericht.

Evenals in heel Noord-Holland Noord is er in de Kop ook sprake van een scheve woon-werk balans, een eenzijdige economische structuur en internationale concurrentie voor de landbouw. Innovatie en nieuw ondernemerschap kan de regionale economie laten opleven. Kop & munt heeft de ambitie om startende ondernemers een steuntje in de rug te geven als dat nodig is.

Maximaal à¢?¬ 5.000 subsidie
Startende en doorstartende ondernemers ondervinden vaak moeilijkheden bij het verkrijgen van financiële ondersteuning voor zaken als marktonderzoeken en haalbaarheidstudies. Voor reguliere financiers zijn deze vragen vaak te bewerkelijk of te risicovol. Kop & munt wil samen met de samenwerkende partners in de voorbereidende fase een startende ondernemer een financiële ondersteuning geven. De aanloopkosten  voor een eigen bedrijf kunnen voor maximaal à¢?¬ 5.000 gesubsidieerd worden. Uiteraard heeft de (door)startende ondernemer ook een financiële verantwoordelijkheid in deze fase; er kan nooit meer dan de helft van de werkelijke kosten uit het Startersfonds betaald worden.

Accountants, fiscalisten en juristen beoordelen de subsidie-aanvraag. Gelet wordt ondermeer op de marktpotentie van het plan, de tijd waarbinnen het idee gerealiseerd kan worden, de hoogte van de investering, de verwachte groei van de werkgelegenheid en de levensvatbaarheid van het bedrijf.
De ondernemer kan ook door een onafhankelijke organisatie geadviseerd worden over andere mogelijke financieringsvormen om het innovatieproject of onderdelen daarvan te bekostigen. De folder is te downloaden, zie www.kopenmunt.nl

De Kop in ontwikkeling
In het Regionaal Economisch Stimuleringsprogramma Kop & munt werken de negen gemeenten in de Kop van Noord-Holland, de provincie en Kamer van Koophandel samen om de werkgelegenheid te bevorderen en om een tamelijk eenzijdige economische structuur om te zetten in een veelzijdige. Naast de vanouds dominante sectoren als landbouw en defensie wordt sterk ingezet op toerisme, maritieme activiteiten en kennisintensieve bedrijvigheid.

bron:Kop&Munt