Dit blijkt uit de voorjaarsnota die het kabinet vrijdag heeft vastgesteld. Het tekort blijft hierdoor ver onder de grenzen van het stabiliteitspakt.Het kabinet trekt in de Voorjaarsnota 2005 extra geld uit voor onderwijs, kennis, innovatie, veiligheid en zorg. Ook worden enkele tegenvallers opgelost zonder nieuwe bezuinigingen

Extra geld gaat naar onderwijs, -  0,25 miljard euro om de groei van het aantal leerlingen en studenten te financieren en  extra geld om vaker en meer leraren te kunnen vervangen zodat er minder lesuren uitvallen.   

Voor veiligheid wordt -  0,1 miljard euro uitgetrokken bestemd voor de bouw van zogeheten long-staycellen (TBS) en voor de eerder besloten intensivering van terrorismebestrijding. 

Voor de zorg besteed de regering 0,1 miljard euro voor onder meer:
-  praktijkondersteuning voor huisartsen; 
-  bestrijding van infectiezieken;
-  verbeteren van kwaliteit verpleeghuizen;
-  de Wet maatschappelijke ondersteuning.   

Tegenvallers doen zich onder meer voor bij de kosten van asielopvang, de winstafdracht van de Nederlandse Bank en de huursubsidie. De tegenvallers bedragen in totaal 0,3 miljard euro. Om deze op te lossen, zijn geen extra bezuinigingen nodig. De uitgaven worden ingepast in de budgettaire kaders van het Hoofdlijnenakkoord.

bron:RVD