Met het openstellen van het telefoonnummer Meld Misdaad Anoniem bij de
Stichting Meld Misdaad Anoniem (waar ondermeer de Raad van
Hoofdcommissarissen bestuurlijk en financieel bij betrokken is) met de
bedoeling die informatie, indien concreet genoeg- door te geven aan de
politie, is inderdaad sprake van een opsporingsmiddel/methode. Het
gebruikmaken van de in de melding vervatte informatie vindt haar
rechtsgrond in artikel 2 Politiewet 1993, zodat dat gebruikmaken reeds
om die reden niet onrechtmatig is.

Ook is er geen strijd met artikel 6 ECRM dan wel met de beginselen van
een behoorlijke procesorde nu de wijze waarop de informatie is
geëvalueerd en aangevuld door de politie in een pv bevindingen is
neergelegd en derhalve controleerbaar door de verdediging . Het enkele
feit dat de anonieme beller niet kan worden gehoord, betekent niet
zonder meer dat sprake is van een zo grove verontachtzaming van de
belangen van de verdachte/de verdediging dat sprake is van strijd met
artikel 6 EVRM dan wel beginselen vaneenbehoorlijkeprocesorde.

Bron: Rechtbank Rotterdam