(Persbericht) Sycada Mobile Solutions ontwikkelt kaartlaag op basis van ProRail spoornetdata

AMSTERDAM, 24 maart 2011 Het mobiliteitstechnologie bedrijf Sycada Mobile Solutions levert maatwerk op basis van de spoornetdata van ProRail, de netwerkmanager van de spoorinfrastructuur in Nederland. Het tracking- & tracing pakket m!Trace is verrijkt met een eigen kaartlaag. In deze kaartlaag zijn alle relevante voorzieningen van de railinfrastructuur opgenomen. Het gaat hier om voorzieningen als baanvakken, wissels en kilometrering. Vanaf nu is bedrijfsvoering mogelijk met het realtime tonen van bijvoorbeeld een goederenwagon op een kaart met relevante bedrijfdetails.

Het softwarepakket m!Trace (van Sycada Mobile Solutions) wordt bij honderden bedrijven gebruikt. Het pakket is gelinkt aan Google Maps en Earth. De geïntegreerde routekaarten en satellietbeelden van Google vormen de basis voor prettig werkbare, toegankelijke en actuele informatie. m!Trace heeft nu met de nieuwe kaartlaag een extra dimensie gekregen. Waar het standaardpakket een voertuig straatgerelateerd toont, toont dit maatwerkpakket een voertuig in het fijnmazige spoornetwerk waar onder andere spoorwissels met naam en toenaam worden getoond. Service, onderhoud en andere dienstverlening rond de railinfrastructuur, kunnen nu met het pakket optimaal worden ingepland, gevolgd en geëvalueerd.

Sycada Mobile Solutions is een internationaal opererende onderneming met vestigingen in Amsterdam, Mà¼nchen en Dà¼sseldorf. Uitgangspunt in haar software is: op à©à©n platform, in à©à©n oog opslag alle mobiele objecten en voertuigen op afstand volgen en beheren. Voor bedrijven actief in de railinfrastructuur is dit gerealiseerd met de extra kaartlaag met spoorwegvoorzieningen. Voor ieder ander bedrijf kan een eigen kaartlaag worden toegevoegd of het nu gaat om voorziening voor luchtvaart, watersystemen, industrieterreinen, etc.

Voor objectief inzicht in gebruik en onderhoud van bedrijfsmiddelen, tijdregistratie en beveiliging van mensen en middelen is telematica de toekomst voor het bedrijfsleven. Als à©à©n van de vele aanbieders zegt Robert Weij van Sycada Mobile Solutions: à¢â‚¬Å“Het verschil zit in de details. Het zichtbaar maken van een auto op een kaart kunnen velen. Het bedrijfseconomisch zinvol bieden van informatie en die in te passen in de eigen bedrijfsprocessen is werk voor specialisten.à¢â‚¬