De Franse regering, rechters en de top van de politie staan volgens
Amnesty International toe dat de Franse politie buitensporig en soms
dodelijk geweld gebruikt tegen vooral jonge, mannelijke verdachten van
Afrikaanse en Arabische origine. Daarnaast is er sprake van een patroon
van mishandeling en marteling. De kans op
vervolging en berechting is klein.

In het rapport 'Frankrijk: Op zoek naar gerechtigheid', komt Amnesty
International na een onderzoek van 10 jaar, met bewijs voor het falen van
het juridisch systeem in Frankrijk om mensenrechtenschendingen te vervolgen
en te bestraffen. Het rapport beschrijft 18 zaken tot in detail en komt tot
de conclusie dat er sprake is van een patroon van straffeloosheid wat
betreft het optreden van de Franse politie.

Frankrijk heeft te maken met een juridisch systeem met 2 snelheden, waarbij
zaken aangebracht door de politie veel sneller vervolgd worden dan klachten
van slachtoffers. In het geval van Youssef Khaif (verdacht van moord  op
een politieman) en van Aissa Ihich (dood in gevangenschap) duurde het 10
jaar voor hun zaak voor de rechter kwam.
Dit patroon van straffeloosheid draagt bij aan een gebrek aan vertrouwen
bij het publiek in  politie en gendarme. Beide moeten zich aan de wet
houden en verantwoording afleggen voor hun optreden. Amnesty International
heeft ondekt dat een groot aantal zaken nooit voor een rechter komen. Als
dat al gebeurt, zijn veroordelingen zeldzaam en de straffen te licht in
verhouding tot het misdrijf.

"Er is in feite straffeloosheid voor politieagenten die
mensenrechtenschendingen begaan. We hebben een wijdverbreid falen van het
juridische systeem gesignaleerd, om op effectieve wijze
mensenrechtenschendingen te onderzoeken, te vervolgen en te bestraffen",
aldus Amnesty International.

Het aantal dodelijke schietpartijen in onduidelijke omstandigheden door
politie en gendarme is de laatste jaren gedaald, maar klachten over
mishandeling zijn toegenomen, in 2004 zelfs met 18,5 % ten opzichte van
2003.

Daar komt bij dat Amnesty International bezorgd is over het voortdurende
gebrek aan respect  voor interne richtlijnen, gedragscodes en
internationale normen waaraan de Franse politie en gendarme zich moeten
houden. Onder die zorgen zijn: de terughoudendheid bij aanklagers om zaken
tegen politieagenten in behandeling te nemen; een slechte behandeling en
gebrek aan bescherming van verdachten op politiebureau's; onnodig lange
juridische procedures en het niet opnemen van een volledige definitie van
marteling in het Wetboek van Strafrecht.

Amnesty International vraagt aan de Franse autoriteiten om een
onafhankelijk organisatie op te zetten om verdenkingen van ernstige
mensenrechtenschendingen  te onderzoeken, de verantwoordelijken te
berechten na een snel en diepgaand onderzoek en er voor te zorgen dat alle
verdachten onmiddelijk na hun arrestatie toegang tot een advocaat krijgen.

"Het voorkomen van marteling en mishandeling is in de eerste plaats een
kwestie van politieke wil", aldus Amnesty International.

bron: Amnesty International