Onder leiding van burgemeester E.C. Bakker van Hilversum heeft een multidisciplinair team besproken hoe de nazorg aan de schoolkinderen, ouders, buurtbewoners en andere nabestaanden van de in het drama jongstleden vrijdag omgekomen familie wordt georganiseerd. Ook is er terug gekeken op de gang van zaken gisteren en vandaag. Hulpverleners deden verslag van hun ervaringen en ook zijn de draaiboeken voor de komende dagen besproken.

Met name het Regionaal Opvangteam Jeugd (ROJ) en Slachtofferhulp spelen in deze fase een belangrijke rol.
Slachtofferhulp en twee mensen van het ROJ zijn de hele middag aanwezig op de Montessorischool om ondersteuning te bieden. Docenten zijn eveneens aanwezig. Zij hebben vandaag de ouders van alle kinderen benaderd.

Maandag 18 april is er op de Montessorischool een opvang per klas geregeld. Dit zullen de docenten zelf doen, zo nodig doen zij hierbij een beroep op een hulpverlener van Slachtofferhulp of het ROJ.

Mensen die willen praten naar aanleiding van het familiedrama kunnen dit doen met Bureau Slachtofferhulp in Hilversum: 035-5240400.

Burgemeester Bakker herhaalt zijn oproep aan de media terughoudend te zijn richting familie, kinderen, de scholen en de buurt.
 
bron:gemeente Hilversum