(Persbericht) Hindoestaans Cultureel Centrum Shiv Mandir Almere-Poort
Centrum voor sociaal-culturele, religieuze, sportieve, recreatieve, educatieve & maatschappelijke activiteiten.
Korte achtergrondgeschiedenis
Stichting Brahm Rishi Kaylaash Dhaam werd in oktober 2002 opgericht met als doel culturele en educatieve activiteiten te organiseren vanuit het hindoeïstische gedachtegoed voor zowel mensen van de Hindoestaanse gemeenschap als geïnteresseerden van andere culturen. De afgelopen jaren zijn deze activiteiten uitgevoerd vanuit gehuurde ruimten van waar onder meer taalcursus Hindi is gegeven en hindoeïstische festivals zijn gevierd. Voor deze activiteiten bestaat een groeiende belangstelling. Daarom streeft de organisatie sinds enkele jaren naar de realisatie van een nieuwe plek van waar de bestaande activiteiten gecontinueerd, verder ontwikkeld en geprofessionaliseerd kunnen worden. Deze nieuwe en eigen plek is juist ook van belang voor de traditionele Hindoestaanse activiteiten die er gaan plaatsvinden. De plaats waar de beelden van de goden volgens bepaalde inwijdingsrituelen worden geplaatst moet namelijk rein zijn. De beelden van de goden mogen niet steeds worden verplaatst. Er mogen geen alcoholische dranken, vlees en vis aanwezig zijn, worden gebruikt of aangeboden. Kortom: deze activiteiten vragen om een nieuwe plek die niet gehuurd kan worden, maar gecreëerd moet worden.
Doel en idee
In de Hindoestaanse gemeenschap leeft de behoefte aan een eigen cultureel centrum, een ontmoetingsplek voor jongeren, ouderen en gezinnen. Ook onder de medelanders is sprake van een groeiende belangstelling voor de Indiase cultuur. Vanuit deze gedachte is het idee voor de mandir ontstaan. De mandir wordt een cultuurcentrum waar hindoes en geïnteresseerden van alle culturen bijeen kunnen komen om festivals te vieren en rituelen uit te voeren gebaseerd op eeuwenoude tradities. Maar ook een plek waar cursussen worden gegeven, lezingen worden georganiseerd en waar speciale doelgroepen uit de Hindoestaanse gemeenschap, zoals jongeren en ouderen, aansluiting vinden.
De cultuur vormt de basis waarop we onze plaats in de wereld bepalen en onze identiteit ontwikkelen. Cultuur bestaat uit tal van omgangsvormen, gewoonten, kunstuitingen, expressies en rituelen die te maken hebben met geboorte, dood, liefde, relaties, voeding, vervullen van persoonlijke plichten, vieren van feestdagen, uiting geven aan religieuze gevoelens. De Hindoestaanse cultuur verschilt van de Nederlandse in praktisch alle zojuist genoemde aspecten. Dit maakt het hebben van een cultureel centrum voor de Hindoestaanse gemeenschap zo belangrijk. Tegelijkertijd kan daarom juist ook deze cultuur interessant en inspirerend zijn voor autochtone mensen.
Activiteiten
De volgende activiteiten worden geprogrammeerd in de mandir:
Festivals en Hindoestaanse bijeenkomsten
In de mandir worden de 36 jaarlijks terugkerende hoogtijdagen uit het hindoeïsme gevierd. Deze
variëren van lokale tot nationale en internationale feestdagen zoals Holi en Deepaavali.
Cursusaanbod
Het uitdragen van kennis wordt een belangrijke functie van de mandir. Op het programma staan
taalcursussen Sanskrit (moeder van de Indogermaanse talen) en Hindi voor beginners, gevorderden
en vergevorderden. Daarnaast worden ook literatuurcursussen, Indiase klassieke en moderne dans en
Indiase muziek gegeven.
Workshops en lezingen
Bijvoorbeeld over grote Indiase klassieke werken zoals de Mahabharat en Ramayan.
Yogalessen
Yoga is onontbeerlijk voor het lichamelijk en geestelijk welzijn als bron voor harmonie en een goede
balans. Meditatie is goed om even op adem te komen, de dagelijkse sleur te ontstijgen en de kwaliteit
van ons denken en voelen te verbeteren.
Sociale functie
Opvang en begeleiding van de Hindoestaanse bejaarden en jongeren.
Zaalverhuur
Bijvoorbeeld voor bruiloften en bijeenkomsten.
Locatie en gebouw
De gemeente Almere heeft een locatie in het centrum van het Homeruskwartier in Almere-Poort
aangewezen, waar de mandir gerealiseerd kan worden. Een architectonisch ontwerp voor het gebouw
is vervaardigd door Dittmar Bochman architecten uit Amsterdam. Het ontwerp is gebaseerd op
traditionele (Zuid-)Indiase tempelbouw. Een van de meest kenmerkende elementen wordt de toren
oftewel gopuram.
De plattegrond van de mandir bestaat uit een grote en kleine zaal. Het merendeel van de grote zaal is
circa 7 meter hoog en tekent zich duidelijk af in de silhouet van het gebouw. Zowel de grote als de
kleine zaal worden op maaiveldniveau voorzien van gevelopeningen zodat de activiteiten binnen het
gebouw gedeeltelijk van buiten ervaarbaar zijn. Op deze manier krijgt de mandir een uitnodigend en
vriendelijk karakter.
De realisatie van de mandir draagt bij aan een levendig stadshart dat de kleurrijke bevolking van
Almere weerspiegelt en een welkome ontmoetingsplek wordt voor mensen afkomstig uit alle
windstreken