Mediation als vorm van
geschillenbeslechting wint terrein. Dat heeft minister Hirsch
Ballin van Justitie woensdag geschreven in een brief aan de Tweede
Kamer. Daaruit blijkt verder dat mediation een belangrijke plek
heeft verworven als aanvulling op rechtspraak om een geschil op te
lossen.

Woensdag verscheen ook een tussenrapport
over mediation van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en
Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie. Volgens dat
onderzoek functioneert mediation in de rechtsbijstand en de
rechtspraak goed. Er wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van
deze methode om geschillen op te lossen en veel zaken worden naar
tevredenheid afgehandeld.

Ook het bedrijfsleven maakt vaker gebruik
van mediation, bijvoorbeeld in de verzekeringsbranche als het gaat
om de afwikkeling van letselschade. Ook de overheid gebruikt
mediation op het gebied van bestuursrecht bij conflicten met
burgers.

Minister Hirsch Ballin waarschuwt in zijn
brief ook voor te hoge verwachtingen. Mediation vereist van beide
partijen immers de wil om het conflict op te lossen. Vaak ziet men
mediation nog teveel als een rechtszaak waarin men onverkort
vasthoudt aan het eigen standpunt.

bron:MinJus

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular