Onder druk van Ayaan Hirsi Ali heeft het kabinet toegezegd om snel
maatregelen te nemen om de bescherming van ernstig bedreigde
allochtonen vrouwen in noodopvang te verbeteren. Het gaat om vrouwen
die vrezen voor eerwraak, geweld van familieleden, omdat zij de eer van
de familie zouden hebben geschaad.

Onlangs maakte de Federatie Opvang, het samenwerkingsverband van
opvanghuizen bekend dat zeker honderd vrouwen in acuut levensgevaar
verkeren. Ze worden bedreigd door ex-mannen, vaders of broers die de
eer van de familie willen wreken.

De hele Kamer met Ayaan Hirsi Ali voorop, vindt dat het kabinet de
opvanghuizen te hulp moet schieten door bijvoorbeeld met de inrichting
van nieuwe, extra beveiligde safe houses. Tijdens het Algemeen Overleg
in de Tweede kamer op donderdagochtend (11 februari) deden de ministers
Donner en Verdonk aanvankelijk geen concrete toezeggingen. Die houding
tergde de VVD.

"Als u niets wil toezeggen dan overweeg ik om een motie van treurnis in
te dienen. Dat is voor mij een middel om mijn doel te bereiken. Deze
vrouwen moeten geholpen worden," aldus Ayaan Hirsi Ali. Volgens de
woordvoerster is de geloofwaardigheid van dit kabinet in het geding als
het de emancipatie van allochtone vrouwen wil bevorderen, maar niet het
geweld tegen deze vrouwen aanpakt.

Tijdens het daarna ingelaste spoeddebat bleek dat het kabinet nu wel
toezeggingen wilde doen. Donner zei alsnog toe dat hij de Federatie
Opvang met spoed te hulp wil schieten en laat de Kamer binnen enkele
weken weten welke concrete maatregelen het kabinet neemt. Hirsi Ali:
"Ik wacht nu de maatregelen af. Het belangrijkste is dat het kabinet nu
urgentie inziet dat de door eerwraak bedreigde vrouwen beter kunnen
worden beschermd."

Bron: VVD