De historische Middelseerà»te, tussen Leeuwarden en Sneek, is in ere hersteld en wordt op 18 mei officieel geopend. Staatssecretaris van Economische Zaken, mevrouw C.E.G. van Gennip verricht samen met de heer E.H.T.M. Nijpels, commissaris van de Koningin en de leden van de stuurgroep van de Middelseerà»te de openingshandeling. De staatssecretaris krijgt de eerste Middelseerà»tekrant aangeboden. Deze krant, boordevol toeristisch informatie, wordt speciaal voor de opening van de route uitgegeven door het Friese Merenproject om toeristen enthousiast voor het gebied te maken.

De Middelseerà»tekrant wordt uitgegeven door Wetterskip Fryslà¢n, de gemeenten Leeuwarden, Sneek, Boarnsterhim, Littenseradiel en Wymbritseradiel en Provincie Fryslà¢n. De krant wordt in de loop van mei huis aan huis verspreid in de dorpen en steden die in de nabijheid van de route liggen en waar verbeteringen hebben plaatsgevonden. De krant is vanaf 19 mei af te halen bij de gemeentehuizen en bibliotheken. De verspreiding aan toeristen gebeurt onder andere via de VVV's en Friesland Marketing.

Uniek cultuurhistorisch landschap
De Middelseerà»te in de Friese Greidhoek voert langs uitgestrekte weidegebieden met monumentale boerderijen en talloze terpen. De steden en terpendorpen langs de route bieden musea, karakteristieke kerken en monumentale panden en zijn zeker een bezoek waard.

Aantrekkelijk programma
Verschillende dorpsbelangen spelen in op de opening van de route. Zij organiseren diverse activiteiten op donderdag 19, vrijdag 20 en zaterdag 21 mei om bewoners en bezoekers kennis te laten maken met de route.

Dorpsbelang Scharnegoutum-Loënga
Dorpsbelang Scharnegoutum-Loënga zorgt zaterdag 21 mei vanaf 12.00 uur voor een gevarieerd programma. Rond het water worden gezellige terrasjes ingericht en vanaf een skà»tsje op de Swette zingt een shantykoor. Er zijn vanaf 15.00 uur diverse optredens, om 12.00 worden de ballonnen opgelaten. Een bonte vaartocht start om 13.00 uur. Om 14.00 uur is het startsein voor de Middelseeloop van 5 of 10 kilometer en er is om 15.30 uur een vlottenrace.

Dorpsbelang Boazum
In de Martenskerk in Boazum is op donderdag 19 mei om 19.30 een lezing over het leven van Taeke van Walta, stichter van de stadsstate aan de Marktstraat in 1539. Vervolgens vindt de opening van de tentoonstelling in de bovenzaal van de Boazumer Mjitte plaats van oude foto's van de brug en dorpsgezichten. Ook zijn er donderdag- en vrijdagavond lezingen van de gemeentearchitect Sneek, Frans Tolsma en de bouwhistoricus Frank van der Waas uit Groningen over de restauratie van de stins.

Dorpsbelang Mantgum
Op zaterdag 21 mei start om 14.00 uur bij het dorpshuis de Wjukken een optocht van verschillende boten. Voorop vaart een versierde praam met het mannenkoor de Mantgumer Maten en een trekzakgroep uit het dorp. Via de verschillende dorpskanaaltjes varen de boten door de Mantgumervaart en de Swette naar het Weidumerhout, waar het koor en de trekzakgroep rond 15.00 uur optreden. Via de brug Dillesyl gaat het dan weer huiswaarts. Geen boot en toch zin om mee te varen? Dan kan, opgeven hiervoor kan tot 19 mei bij G. Enst van de Pluswinkel, telefoon: 058 250 14 93.

bron:Gemeente Leeuwarden