Het Europees Parlement heeft gisteren een
historische resolutie aangenomen waarin zij zich uitspreekt tegen
kastendiscriminatie en het voortdurende geweld tegen Dalits in
India. De resolutie dringt bij de regering van India aan op
speciale maatregelen ter bescherming van de rechten en verbetering
van de positie van Dalits. Maar ook de Europese Commissie en Raad
worden opgeroepen om de kwestie van kastendiscriminatie in al hun
onderhandelingen met India mee te nemen.

Volgens Margrete Auken, Europees
parlementariër in de fractie van de Groenen, slaagt de Indiase
overheid er al jaren in om kritiek vanuit de Verenigde Naties en de
Europese Unie in de kiem te smoren. Max van den Berg, Europees
parlementariër en

delegatieleider voor de partij van de
Arbeid in het Europees Parlement, zegt dat het de EU nog nooit
eerder is gelukt dit onderwerp openlijk aan de orde te stellen.
Volgens hem is er meer bekendheid nodig om het geweld tegen Dalits
succesvol aan te kunnen pakken.

Ondanks het feit dat India de grootste
functionerende democratie en een van de snelst groeiende
economieën in de wereld is hebben 167 miljoen Dalits, ook wel
kastenlozen genoemd, nog dagelijks te maken met discriminatie,
armoede en geweld.

Eind vorig jaar zijn tientallen Dalit
vrouwen en mannen in Den Haag en Brussel geweest en spraken zij met
Nederlandse en Europese parlementariërs. Verschillende
vertegenwoordigers van politieke partijen spraken toen, net als
vandaag, hun afschuw uit over het schokkende gebrek aan uitvoering
van wetten die de mensenrechten van Dalits zouden moeten
beschermen. Naar aanleiding van de bezoeken van deze Dalit
organisaties heeft het Europees Parlement vandaag een resolutie
aangenomen.

Het Dalit Netwerk Nederland (DNN) is
verheugd dat het Europees Parlement deze stap heeft gezet en hoopt
dat dit zal bijdragen aan de een rechtvaardiger Indiase
samenleving.

bron:Cordaid