Bij zaken die er voor burgers echt toe doen, stellen zij veel vertrouwen in het lokale bestuur. Dat blijkt uit het opinieonderzoek dat SGBO voor het VNG-jaarcongres 'De burger in beeld' heeft uitgevoerd.

Dit jaar staat de burger centraal op het VNG-jaarcongres. Om een actueel beeld te vormen over hoe burgers over de lokale overheid denken is een opinieonderzoek uitgevoerd. Aan een representatieve groep Nederlanders is een variëteit aan stellingen voorgelegd over verschillende aspecten van hun eigen gemeente. Dit onderwerp komt als eerste aan bod. Hebben betrokkenen bij de gemeente enig idee hoe burgers over hen denken? Deze vraag staat in het tweede deel centraal. Het ledenpanel van de VNG is ingezet om raadsleden, collegeleden en ambtenaren de opvattingen van burgers over de gemeente te laten voorspellen.

Het resultaat telt
Nederlanders waarderen en vertrouwen hun gemeente vooral als het gaat om concrete zaken. Zo is driekwart van mening dat de gemeente hen goed informeert als het over belangrijke onderwerpen gaat. Een even groot deel is ervan overtuigd dat de gemeente zich inzet voor het verbeteren van de veiligheid. En opnieuw driekwart van de respondenten reageert instemmend op de stelling dat de gemeente goede service biedt. De gemeente doet het dus goed bij de Nederlanders als het om tastbare, concrete zaken gaat.

bron:VNG