(Persbericht) Hoe ga je als bedrijf om met nieuwe internet ontwikkelingen?

Breda / Den Haag, 12 december 2010.

Ondernemen is de laatste twee jaar voor velen niet anders dan ´‘˜overleven‘˜‘˜. De tijd uitzingen en hopen op betere tijden? Die betere tijden zullen wel weer aanbreken. Maar zal alles weer zo zijn zoals het was?Zit ondernemend Nederland niet in een overgangsfase naar een andere economie? Een andere vorm van met elkaar omgaan en dus ook van zaken doen?

Frans Hendrikx en Floris ten Kate hebben daar een visie op. Ze zien dat er door MKB ondernemers te weinig word gedaan om de veranderingen het hoofd te bieden. Vanuit hun organisaties BOMI en Orange Dolphins hebben zij hun krachten gebundeld. Met een compacte kennismakingsworkshop à¢â‚¬Å“Beter Ondernemen via internet, website, sociale media en netwerkenà¢â‚¬ schetsen zij ondernemers, directies en managers van MKB bedrijven hun visie op het veranderende medialandschap en wat dat betekent hun onderneming. Deelnemers aan de workshop kunnen herkennen waar hun kansen liggen, hoe die te benutten en hoe fouten kunnen worden voorkomen.

Een website alleen voldoet niet meer. Er is meer dan dat. De vraag is: hoe strategisch om te gaan met de talloze mogelijkheden die de virtuele wereld te bieden heeft. Internet, website, sociale media en netwerken veranderen de manier waarop we communiceren en zaken doen. Er zijn kansen, maar ook bedreigingen. Bestaande waardeketens vallen om en worden vervangen door nieuwe ketens en businessmodellen. Het gebruik van ´nieuwe‘˜ internetmedia is daar mede debet aan. Bewust worden van die veranderingen en proactief handelen is hun devies.

Zeker is dat nieuwe ´sociale‘˜ media effect hebben op de strategie van bedrijven en organisaties. Maar wat is dat effect en wat moet je ermee? Goed voorbereid zijn op deze revolutionaire ontwikkeling is voor bedrijven en organisaties van levensbelang.

De kennismakingsworkshop Beter Ondernemen via internet, website, sociale media en netwerken start vanaf januari 2011 en bestaat uit à©à©n middag met twee sessies van ieder anderhalf uur: in het eerste deel komen aan bod onderwerpen als Internet toen, nu en in de toekomst. Wat betekent internet voor jouw organisatie? Wat kunnen we verbeteren en hoe doe je dat? Doe je dat gestructureerd of ad hoc? Het tweede deel bevat onderwerpen zoals de achtergrond en ontstaan van social media, een nieuwe generatie kopers en gebruikers, een landschap van social media/platforms met hun karakteristieken. Dieper wordt ingegaan op LinkedIn als platform en hoe daar mee om te gaan als organisatie.

De workshop Beter Ondernemen via internet, website, sociale media en netwerken wordt in-house of bij voldoende deelname extern op locatie verzorgd.

Einde bericht

Voor meer informatie of reserveringen kunt u contact opnemen met:

-Beter Ondernemen Met Internet (BOMI)
Mobiel: 06.22.525.811 Frans Hendrikx of met
-Orange Dolphins, Floris ten Kate
LinkedIn profieloptimalisatie 06. 53.60.24.24

e-mail: [email protected]