Koningin Beatrix heeft op zaterdagavond 25
november 2006, Mr. R.J. Hoekstra verzocht om op korte termijn te
onderzoeken welke mogelijkheden op basis van de verkiezingsuitslag
aanwezig zijn voor de vorming van een kabinet dat mag rekenen op
een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal.

Het onderzoek in deze verkennende fase
betreft de bereidheid om aan dat kabinet deel te nemen, de
onderwerpen waarover tevoren duidelijkheid zou moeten bestaan en de
wijze waarop die duidelijkheid in een volgende fase kan worden
verkregen.

bron:RVD