Informateur Hoekstra gaat onderzoeken
welke meerderheidskabinetten er mogelijk zijn. In deze verkennende
fase onderzoekt hij onder meer de bereidheid van partijen om aan
een kabinet deel te nemen. Hoekstra onderzoekt over welke
onderwerpen moet worden onderhandeld. Ook bekijkt hij op welke
manier die onderhandelingen moeten plaatsvinden. Dit betekent een
voorbereiding op de volgende fase in de formatie.

De komende dagen gaat Hoekstra gebruiken
'voor goede gesprekken' met alle fractievoorzitters uit de Tweede
Kamer.In zijn verkenning van mogelijke meerderheidskabinetten kijkt
hij 'niet alleen rekenkundig, maar ook naar de bereidheid van
partijen om met elkaar samen te werken'.

Hoekstra verwacht 'enkele weken' nodig
te hebben voor deze verkennende fase. Dit is volgens de informateur
ook sterk afhankelijk van de inbreng van de fractievoorzitters van
de Tweede Kamer.

Ontvangsten

De informateur ontvangt in het gebouw van
de Eerste Kamer achtereenvolgens:

op dinsdag 28 november de
fractievoorzitters van CDA, PvdA, SP, en VVD;

op woensdag 29 november de
fractievoorzitters van Partij voor de Vrijheid, GL en CU;

op donderdag 30 november de
fractievoorzitters van D66, Partij voor de Dieren en SGP.

Bron:RVD