In de zaak van het steigerongerval in de
Amercentrale heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch vandaag
een tussenarrest gewezen. Het hof oordeelt dat het onderzoek ter
terechtzitting niet volledig is geweest en heropent het onderzoek.
Een raadsheer-commissaris zal een deskundige benoemen die antwoord
zal moeten geven op vier door het hof geformuleerde
onderzoeksvragen.

Op 28 september 2003 is in de vroege
ochtend tijdens gritstraalwerkzaamheden een grote industriële
steiger in een ketel van de elektriciteitscentrale ingestort. Vijf
op de steiger werkzame mensen vonden hierbij de dood, drie mensen
raakten gewond.

De ontwerper van de steiger stond in hoger
beroep terecht. Tijdens de behandeling van zijn zaak hebben
verschillende deskundigen hun oordeel gegeven over het ontwerp, de
deugdelijkheid en het gebruik van het steiger. Deskundigen van TNO
die in eerste instantie het technisch onderzoek hadden gedaan en de
door de verdediging aangetrokken deskundige dr. Willems (bouwkundig
ingenieur) spraken elkaar in dit opzicht tegen. Bovendien
betwistten deze deskundigen elkaars deskundigheid.

Nader deskundigenonderzoek

Het hof heeft behoefte aan nader
deskundigenonderzoek, waarin met name de navolgende vragen moeten
worden beantwoord:

Zijn de door TNO en dr. Willems
gehanteerde onderzoeksmethoden om de oorzaak van het instorten van
de steiger in de ketel Amer 9 te achterhalen geschikt en zo ja,
zijn zij op de juiste wijze uitgevoerd?

Is er een andere, betere methode
beschikbaar, en zo ja, welke?

Is de stelling dat ook indien de door
[verdachte] ontworpen steiger volledig geschoord was, deze zou zijn
ingestort uitsluitend als gevolg van de werking van de trogwand,
juist?

Zijn er overigens nog opmerkingen op het
gebied van uw deskundigheid die van belang zijn voor het onderzoek
in deze zaak?

Nadat de rapportage van de deskundige
gereed is, zal het hof een nieuwe zittingsdatum plannen en
bekendmaken.

De rechtbank in Breda veroordeelde op 24
mei 2006 de ontwerper van de steiger tot 1 jaar gevangenisstraf.
Zijn werkgever kreeg een geldboete van 450.000 Euro. Twee andere
bij het ongeval betrokken bedrijven kregen geldboetes van
respectievelijk 300.000 en 100.000 Euro. Allen zijn veroordeeld
voor dood en zwaar lichamelijk letsel door schuld.

bron: Gerechtshof 's-Hertogenbosch