In Historisch Centrum het Markiezenhof is vanaf 24 juli een reeks hofconcerten te horen die de hoogtepunten uit de Bergse geschiedenis muzikaal illustreren. De concerten zijn op zondagmiddag van 15.00-16.30 uur en de entree bedraagt 5 euro voor volwassene en 2,50 euro voor kinderen en 65-plussers.

De geschiedenis van Heerlijkheid en Markiezaat van Bergen op Zoom neemt een belangrijke plaats in de museumpresentatie van Historisch Centrum het Markiezenhof. De stijlkamers geven een beeld hoe de markiezen in de 18e eeuw woonden. In de Hofzaal is de middeleeuwse leefwereld van de Heren bewaard gebleven. Bij het beleven van de geschiedenis hoort ook de muziek die werd gespeeld in de tijd waarin de Heren en Markiezen van Bergen op Zoom leefden. Van het ontstaan van de Heerlijkheid in 1287 (Gerard van Wezemaal), de verheffing van Heerlijkheid tot Markiezaat in 1533 (Antoon van Glymes) tot en met de laatste Markies (Karel Philip Theodoor van Paltz-Sulzbach, 1729 - 1795) wordt de muziek uit deze perioden nog altijd gespeeld.

Historisch Centrum Het Markiezenhof streeft er naar in de loop van de komende jaren "highlights" uit de Bergse geschiedenis met muziek te illustreren. Er wordt gezocht naar verbanden met geschiedenis, schilderkunst, literatuur of andere invalshoeken om een zo duidelijk mogelijk beeld van een periode te geven. Voor aanvang van elk concert schetst stadshistoricus drs. Yolande Kortlever in ongeveer 10 minuten een beeld van de vroegere bewoners van Het Markiezenhof uit de periode van de muziek die daarna wordt uitgevoerd. De musici vertellen zelf iets over de muziek.

De eerste serie van vier concerten begint op 24 juli 2005 en eindigt op 5 maart 2006. Er wordt muziek gespeeld van de 16e tot en met de 18e eeuw met zangers, blazers, strijkers en clavecinisten. De middeleeuwse muziek is gepland voor een volgend seizoen. Deze serie is een "proef" om u kennis te laten maken met dit soort muziek en om te onderzoeken wat u hiervan vindt. Het Markiezenhof kan dan in de volgende planning voor de hofconcerten rekening houden met uw wensen.

Het eerste concert op zondag 24 juli is een reis door Europa tussen 1562 en 1764 met composities voor clavecimbel. Karel Smagge neemt u op twee clavecimbels mee langs verschillende componisten die invloed hadden op elkaar en waarin Froberger een centrale rol speelt. Smagge laat Froberger de confrontatie aangaan met Sweelinck, Frescobaldi, Couperin, Rameau, Purcell en Bach.

De concerten vinden plaats op 24 juli 2005, 18 december 2005, 6 februari en 5 maart 2006 op zondagmiddag van 15.00 - 16.30 uur. Na afloop krijgt u de gelegenheid iets te drinken in het museumcafà© met de musici. Historisch Centrum Het Markiezenhof wilt deze concerten financieel laagdrempelig houden door een entreeprijs van à¢?¬ 5,-- voor volwassen te vragen en à¢?¬ 2,50 voor kinderen en 65-plussers.

bron:Het Markiezenhof

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular