Werkgevers krijgen hogere boetes als ze illegale vreemdelingen laten
werken. De boete voor bedrijven gaat omhoog van gemiddeld bijna 1.000
euro naar 8.000 euro per illegaal werkende werknemer.
Particulieren kunnen een boete tot 4.000 euro krijgen. Ook kan de
Arbeidsinspectie de boete direct opleggen, terwijl dat nu via het
strafrecht gebeurt. Met het nieuwe `lik-op-stuk-beleid' worden
overtredingen sneller en strenger bestraft, wat de handhaving van de
wet verbetert. Voor werkgevers die meerdere malen in de fout zijn
gegaan, blijft vervolging via het strafrecht gehandhaafd.

Dat staat in een wijzigingsvoorstel van de Wet arbeid vreemdelingen dat
is aangenomen door de Eerste Kamer. Staatssecretaris Van Hoof van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid streeft ernaar de wijziging uiterlijk
per 1 januari 2005 in te voeren.

De opbrengsten van de boetes bedragen in 2005 naar verwachting 15
miljoen euro en vanaf 2006 jaarlijks 17,8 miljoen euro. De controles
kosten de Arbeidsinspectie naar verwachting jaarlijks 2,2 miljoen euro.
Naast de boete voor illegale arbeid kan de Arbeidsinspectie ook een
bestuurlijke boete van 1.500 euro opleggen aan werkgevers die de
administratie over buitenlandse uitzendkrachten niet op orde hebben.

Vanaf 2005 zal de Arbeidsinspectie naar verwachting veel meer
overtredingen kunnen constateren, omdat er 80 inspecteurs bijkomen. In
2005 zal het waarschijnlijk gaan om zo'n 2200 zaken. Vanaf 2006 - als
de capaciteitsuitbreiding volledig is gerealiseerd - stijgt dat aantal
tot 2650 zaken per jaar. Ter vergelijking: in 2004 gaat het naar
verwachting om 900 zaken.

Van Hoof geeft hoge prioriteit aan de bestrijding van illegale arbeid.
Illegale arbeid verdringt het aanbod van legaal werk en gaat vaak
gepaard met slechte arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. Omdat
werkgevers voor illegale werknemers geen premies en belasting afdragen,
schaadt het bovendien de concurrentiepositie van bonafide werkgevers.
Ook kunnen illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen met behulp
van illegale arbeid hun verblijf voortzetten.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid