Arie Oudenes krijgt op 20 oktober op het
Malieveld in Den Haag tijdens het congres Circus als kunst en
erfgoed, de Mevrouw Faber-Hornstra onderscheiding opgespeld.
Oudenes wordt onderscheiden voor zijn niet aflatende inzet voor de
erkenning van het circus als serieuze theatervorm. Arie was de
stuwende kracht achter de Club van Circusvrienden in Nederland, de
Vereniging van Nederlandse Circusondernemingen en tegenwoordig
managing director van de European Circus Association.

De onderscheiding bestaat uit een zilveren
speld, een bijbehorende oorkonde en een juryrapport. De
onderscheiding is een teken van waardering voor de grote
gedrevenheid waarmee Oudenes opkomt voor de belangen van het circus
in Nederland en Europa. Arie Oudenes zal de onderscheiding
opgespeld krijgen op het grote Circuscongres in Den Haag waar
vertegenwoordigers van alle Nederlandse circusorganisaties aanwezig
zullen zijn.Club van Circusvrienden Hoewel Arie een bezield
liefhebber is van alles wat maar in de verte naar circus 'ruikt',
is hij zelf niet afkomstig uit de circuswereld. Als
circusliefhebber was hij lange tijd bestuurslid van de grootste
vereniging van enthousiaste verzamelaars en documentalisten de Club
van Circusvrienden in Nederland.

Circusondernemingen

Vooral binnen de Vereniging van
Nederlandse Circusondernemingen ontpopte hij zich later als een
samenbindende figuur van de verschillende belangen binnen het
Nederlandse circus. Hij bemiddelde bij gemeenten als er problemen
met circussen waren en wist door zijn charisma de neuzen van de
verschillende circusdirecties dezelfde kant op te krijgen en te
houden.

Veiligheid en dierenwelzijn

Grote verdienste had hij bij het opstellen
van de nieuwe veiligheidsprotocollen in verband met de
brandveiligheid van circuschapiteaux. Daarnaast had hij een
sleutelrol bij het totstandkomen van nieuwe regelgeving voor het
houden en verzorgen van dieren die in het circus leven. Een lang en
moeilijk traject waarbij vele partijen betrokken waren. Arie is de
man die met alle instellingen spreekt en net zo lang blijft trekken
tot er een werkbare oplossing gevonden is.

Jaar van het circus

Dit jaar was Arie de grote organisator en
stimulator binnen de stichting 2006 Jaar van het Circus. Hij was
bij de grote circusparade in Utrecht in het voorjaar maar ook bij
het congres over het Nederlandse Circus in Den Haag de
onvermoeibare regelaar en grote organisator die zorgde dat alle
puntjes op de i stonden.

bron:Ned. centrum voor volkscultuur