Advies Overheid.nl organiseerde onlangs een bijeenkomst over `Vergunningen op internet'. Genodigden waren bestaande en potentiële spitsprojecten van het project `Vergunningen en Bekendmakingen'. Het doel van deze middag was tweeledig: de status van het project toelichten, inclusief de doelstellingen vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en het uitwisselen van kennis tussen deelnemers. Presentaties passeerden de revue van het ministerie, Advies Overheid.nl en de spitsprojecten gemeente Nijmegen, gemeente Nunspeet en Provincie Utrecht. Er was ook veel ruimte voor kritische vragen en discussie.

Advies Overheid.nl kijkt met tevredenheid terug naar deze bijeenkomst. `We zijn verheugd over de opkomst met meer dan 50 deelnemers van 36 verschillende overheden. Ook de inbreng van de deelnemers was zeer geslaagd', aldus projectleider Martin Eikenboom. Deelnemers wisselden onderling ruimschoots hun kennis en ervaringen uit en schroomden niet om kritische vragen te stellen en in discussie te gaan. Als vervolg op deze bijeenkomst zal Advies Overheid.nl in juni een tweede bijeenkomst `Vergunningen op internet' organiseren, waarover binnenkort meer bekend is. Ook deze bijeenkomst is bedoeld voor spitsprojecten.

Tijdens de bijeenkomst gaven verschillende sprekers hun kijk op de publicatie van vergunningen op internet. Hans Flier, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, had in zijn presentatie aandacht voor: het programma Andere Overheid, de ontwikkeling van papier naar internet, de voordelen van vergunningen op internet, het toetsen hiervan in de spitsprojecten, de rol van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de aansporing om vooral mee te doen als spitsproject. Reacties uit de zaal wezen vooral op de relatie met andere projecten en instanties, zoals VROM en Infomil. De zorg werd uitgesproken of er voldoende contact en afstemming is met organisaties die soortgelijke activiteiten initiëren. Zowel Hans Flier als Martin Eikenboom konden een dergelijke samenwerking bevestigen.

In een presentatie van spitsproject gemeente Nijmegen, gaf Ymke Michels haar ervaringen weer over de publicatie van bouwvergunningen. Ymke gaf aan dat de publicatie veel reacties, waaronder klachten, had opgeleverd. Er ontstond tijdens de bijeenkomst een levendige discussie over de ervaringen van dit spitsproject. Vragen gingen onder andere over: hun beleid na het ontvangen van de klachten, in hoeverre je actief op de bouwvergunning van je buurman kunt zoeken, hoe hun evaluatie is geweest (en kunnen andere gemeenten hiervan gebruik maken) en of ze vooraf hebben afgestemd `wat wel en wat niet' openbaar maken. Ymke gaf aan dat het opvallend is om vanuit de burger een discussie te zien ontstaan over informatie die eerder ook op het gemeentehuis was in te zien. Alleen maakten burgers daar weinig gebruik van, waaruit blijkt dat er toch een drempel is om dergelijke informatie aan een fysieke balie op te vragen. Via internet is informatie makkelijker en vooral anoniem op te vragen, maar in principe gaat het nog steeds om dezelfde informatie dus qua inhoud `niets nieuws onder de zon'.

In een presentatie van spitsproject gemeente Nunspeet, gaf Emile Mensink onder andere aan dat burgers veel waarde hechten aan informatie over hun directe woonomgeving. De attendering via de lokale krant bereikt burgers slecht, en van de mogelijkheid om informatie op het gemeentehuis in te zien wordt niet veel gebruik gemaakt. De overheid mist kansen van de mee-inspecterende burger en laat onvoldoende zien dat het controle en handhaving serieus neemt. Met de uitvoering van dit spitsproject hoopt gemeente Nunspeet hierin te gaan voorzien.

In een laatste presentatie van de provincie Utrecht, door Harry van de Hoef, gaat het onder andere over: inventarisatie van de vergunningen, het raadplegen van de website, het interne proces voor het ontsluiten van de informatie, vervolgstappen en aandachtspunten zoals draagvlak creëren binnen de organisatie. Er volgde een discussie over het publiceren van handhavinginformatie op internet. Vanuit de zaal werd een opmerking gemaakt dat de overheid haar rol vooral goed moet oppakken. In de discussie waren er twee standpunten te onderscheiden. De meeste aanwezigen vinden dat handhavingsinformatie op internet thuis hoort. De informatie op internet kan dan als schandpaal functioneren, waardoor bedrijven vaker de neiging hebben om hun zaken op orde te stellen en actie te ondernemen. Bovendien ziet de burger graag waar sancties worden opgelegd. Sommigen vinden dat de overheid door vermelding van een vergunning (bijv. horeca, kinderdagverblijf) op internet voldoende duidelijk maakt dat zij haar zaken goed op orde heeft. Het actief publiceren van handhavingsinformatie is in dat geval niet nodig. De discussie gaat vervolgens over het verplicht publiceren van handhavingsinformatie op internet. Er worden ook kanttekening geplaatst dat meer informatie niet altijd beter is. Ook de wijze waarop informatie wordt ontsloten is heel belangrijk. In veel gevallen bevatten overheidsdocumenten (vergunningen niet uitgezonderd) veel vakjargon. Burgers kunnen deze informatie verkeerd interpreteren.

bron:ICTU