De Hoge Raad heeft definitief bepaald dat expeditiebedrijf Frans Maas
zieke werknemers 100 % loon moet doorbetalen. FNV Bondgenoten had een
rechtszaak aangespannen tegen het bedrijf, omdat Frans Maas indertijd
eenzijdig besloot om vanaf 1 januari 1994 werknemers de eerste vijf
dagen van hun ziekte nog slechts 70 % van het loon door te betalen. 

Diverse rechters hebben zich sindsdien over de zaak gebogen. Frans Maas
hanteert de regel van uitbetaling van 70 % voor de eerste vijf
ziektedagen overigens nog steeds.  
 
De Hoge Raad heeft nu uiteindelijk, ruim 10 jaar later, Frans Maas
terecht gewezen: Het bedrijf had niet eenzijdig tot wijziging van de
aanvullingsregeling bij ziekte over mogen gaan. De Hoge Raad heeft
bepaald dat Frans Maas alle werknemers die và³à³r 1 januari 1994 in
dienst waren, met terugwerkende kracht de aanvulling van het loon tot
100 % moet terugbetalen. Het gaat om ongeveer 250 mensen die bij de
afdeling expeditie of logistiek werken of werkten. Werknemers die na
januari 1994 een arbeidsovereenkomst kregen, hebben zelf getekend voor
de nieuwe ziekteregeling. De uitspraak van de Hoge Raad is niet op hen
van toepassing.  

Wat de schade voor Frans Maas is, is niet bekend, maar FNV Bondgenoten
schat dat het  om een bedrag van ongeveer 700.000 Euro gaat.
(Uitgaande van twee keer een week ziekte per jaar, betekent het dat
werknemers op jaarbasis drie daglonen mislopen; bij een gemiddeld
inkomen van 1800 Euro per maand gedurende 10 jaar (want vanaf 1-1-1994)
voor 250 werknemers).  
 
FNV Bondgenoten is uiteraard erg tevreden met de uitspraak van de Hoge
Raad. 'Na ruim 10 jaar procederen zijn we in het gelijk gesteld en
krijgen werknemers waar ze recht op hebben. Dit sterkt ons in onze
opvatting dat ook in de huidige discussie die gaande is rond aanvulling
van het ziektegeld in het tweede ziektejaar er sprake is van een foute
handelswijze door werkgevers. Nu willen werkgevers immers ook eenzijdig
de aanvulling tot 100 % in het tweede ziektejaar verlagen,' aldus Ellen
Dekkers, hoofdbestuurder FNV Bondgenoten. 

De zaak Frans Maas heeft een aantal overeenkomsten met de huidige
discussie: Frans Maas besloot in 1994 tot de verlaging van het loon bij
ziekte door de invoering van de Wet Terugdringing Ziekteverzuim. Die
hield in dat werkgevers de eerste 6 weken (of 2 weken) zelf het loon
van de werknemer moest doorbetalen bij ziekte.   
De Hoge Raad heeft geoordeeld in een eerdere uitspraak in deze zaak
(die al twee keer bij de Hoge Raad heeft gediend) dat het ongewijzigd
in stand laten van de suppletieregeling beoordeeld moet worden aan de
hand van de vraag of handhaving 'naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbaar zou zijn'. Dat was niet het geval omdat de
werkgever niet had aangetoond dat hij negatieve gevolgen heeft
ondervonden van die wet Terugdringing Ziekteverzuim. Wel was een
besparing op de ziektekosten van ruim fl 22.000,- gebleken.  

In de huidige discussie over doorbetaling tot 100 % in het tweede
ziektejaar is ook sprake van een aanvullingsregeling bij ziekte. En
daarnaast is er sprake van een wijziging in de wetgeving waarbij de
werkgever zelf het loon bij ziekte moet gaan betalen.  

Bron: FNV BONDGENOTEN