Dinsdag geeft de nuntiatuur, de diplomatieke vertegenwoordiging van Vaticaanstad, een herdenkingsmis voor de overleden Paus Johannes Paulus II. Nederland zal hier op een hoger niveau vertegenwoordigd zijn dan bij de begrafenis jongstleden zaterdag.

Minister-president Balkenende en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn zullen op dinsdag 12 april 2005 de requiemmis bijwonen die door de Nuntiatuur wordt opgedragen voor de overleden paus Johannes Paulus II. De requiemmis vindt plaats in de kerk van Sint Paschalis Baylon te Den Haag. Bij de begrafenis was alleen premier J.P.Balkenende aanwezig. Dit heeft tot nogal wat kritiek geleid. Sommige leidende katholieken hadden daar ook een vertegenwoordiging van het koninklijk huis verwacht.

bron: Rijksvoorlichtingsdienst