Tweederde van de treindienstleiders kampt met een hoge werkdruk. Er is echter geen
aantoonbare relatie gevonden tussen werkdruk en veiligheid. Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie Verkeer en Waterstaat dat minister Peijs vandaag heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. De minister noemt de hoge werkdruk zorgelijk en heeft Prorail opgeroepen dit knelpunt aan te pakken.

De inspectie constateert twee belangrijke oorzaken voor de hoge werkdruk. Op de eerste
plaats worden treindienstleiders tijdens hun drukke werkzaamheden bij verstoringen door velen gebeld voor het verstrekken van informatie. Een tweede belangrijke oorzaak is dat de betrouwbaarheid van het telecommunicatiesysteem Telerail of GSMR onvoldoende is.

De inspectie vraagt aan de betrokken spoorpartijen aandacht voor het probleem dat
treindienstleiders onnodig telefonisch worden gestoord tijdens het uitvoeren van drukke werkzaamheden. Prorail is verzocht nog eens kritisch te kijken naar het takenpakket van de treindienstleiders. Ook is Prorail opgedragen te werken aan een meer betrouwbaar telecommunicatiesysteem.

Volgens de inspectie is niet aangetoond dat door de hoge werkdruk het aantal fouten van treindienstleiders de laatste jaren toeneemt. Belangrijke notie is bovendien dat de meeste fouten van treindienstleiders weliswaar kunnen leiden tot een verstoring maar door een goede vangnetfunctie zelden leiden tot incidenten of ongevallen. De Inspectie zal de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid met betrekking tot de treindienstleiders nauwlettend blijven volgen.

bron:VenW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular