Sterfte door zelfdoding komt onder mannen van Surinaamse en Zuid- en Oost-Europese herkomst veel vaker voor dan onder autochtone mannen. De cijfers voor Turkse en Marokkaanse mannen en vrouwen zijn echter veel lager dan die voor autochtonen. Dit blijkt uit CBS-onderzoek dat zaterdag wordt gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

 

Minder zelfdoding onder Turken en Marokkanen
Uit eerder onderzoek is gebleken dat pogingen tot zelfdoding vooral vaak voorkomen onder jonge Turkse en Surinaamse vrouwen. Uit gegevens van het CBS over de periode 1996-2004 blijkt echter dat zelfdoding onder deze vrouwen niet of nauwelijks vaker voorkomt dan onder autochtone vrouwen. Onder niet-westers allochtone mannen van alle herkomstgroepen, uitgezonderd de Marokkanen, komt zelfdoding op jongvolwassen leeftijd echter vaker voor dan onder autochtone mannen.

Hoge cijfers Surinaamse mannen
Het meest opvallend is het patroon van zelfdoding bij Surinamers. Hoewel er veel aandacht is voor pogingen tot zelfdoding onder Surinaamse vrouwen, wijkt hun zelfdodingscijfer niet sterk af van het cijfer voor autochtone vrouwen. Onder Surinaamse mannen komt zelfdoding tot middelbare leeftijd echter relatief vaak voor.  

bron:CBS